Niet elke arbodienstverlener doet wat u verwacht

Niet elke arbodienstverlener doet wat u verwacht

Donderdag 25 augustus 2016

Niet elke arbodienstverlener doet wat u verwacht

Een adviesgesprek begin ik vaak met een feit dat niet bij alle werkgevers doordringt: u (de werkgever) bent twaalf jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer. Wordt dat niet goed gemanaged, dan kost dat veel negatieve energie en nog meer geld. Gelukkig kan ik de zorgen ook meteen wegnemen: er zijn goede oplossingen om de zorg en het risico te verkleinen. Voor uw zorgen moet u de juiste arbodienst selecteren. Voor het risico de ziekteverzuimverzekering voor de eerste twee jaar en WGA-eigenrisicodragen  (of de publieke verzekering bij het UWV) voor de tien jaar daarna.

Een langdurig zieke werknemer heeft hoe dan ook flinke (financiële) consequenties voor een bedrijf. Deze zijn veel hoger dan de meeste werkgevers denken. Daarom willen werkgevers vanzelfsprekend dat er alles aan gedaan wordt om zieke werknemer snel te laten re-integreren. Maar veel werkgevers weten niet wat zij kunnen doen om de re-integratie bevorderen. Weet u het wel?

Moet ik voor mijn bedrijf een arbodeskundige inschakelen?

De regels in Nederland zijn duidelijk. Ieder bedrijf moet goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht. Ik merk echter dat ‘deskundige ondersteuning’ lang niet overal hetzelfde betekent.

Maakt de keuze voor een arbodienst uit?

Ja, het is heel belangrijk dat u met een arbodienst werkt die aan uw verwachtingen voldoet. Naast het belang voor uw bedrijf (laag ziekteverzuim en lage kosten) is er natuurlijk ook het belang voor de werknemer (goede gezondheid en goede begeleiding bij ziekte). Wij hebben onderzoek gedaan naar de verschillen in verzuim bij 150 werkgevers. Hierbij komen de werkgevers waar een casemanager de regie voert op het verzuim veel beter uit. Het verzuim is daar meer dan 25% lager.

Waarom zijn de resultaten met een casemanager beter?

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen. Natuurlijk bewaakt de casemanager ook de wettelijke verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter.

De casemanager bepaalt dan wanneer het nodig is om een bedrijfsarts in te schakelen. Ook verzorgt hij de briefing vooraf aan de bedrijfsarts wanneer een werknemer naar de bedrijfsarts gaat. Het meeste verzuim heeft geen medische oorzaak, ook al zijn er nu wel medische klachten. Veel bedrijfsartsen acteren op de symptomen van de werknemer, maar een goede casemanager acteert op de achterliggende reden van het ontstaan van de klachten.

Mijn samenwerking met de casemanager

Als verzuimmanager binnen VMD KOSTER zorg ik voor een goed contact met de casemanager. Hierdoor zijn de drempels laag wanneer er langdurig verzuim verwacht wordt. Als een investering de re-integratie kan bespoedigen, dan kan ik bij verzekeraars voor budget pleiten. Vaak kan ik de kosten voor een investering wel voor 50 tot 80% bij de verzekeraars verhaald krijgen. Zij profiteren er immers ook van wanneer het verzuim wordt verkort. Ik heb een goede samenwerking met onze eigen arbodienst en met een aantal professionele regionale partijen.

De belangrijkste voordelen op een rij

  1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie.
  3. Uw eigen casemanager is het vaste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
  4.  Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.