Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is van belang voor verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privévermogen. De zogenaamde BCA-polis dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. 

Offerte bestuurdersaansprakelijkheid


Onze werkwijze na uw offerte-aanvraag

Wat is gedekt met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Ongeacht of er sprake is van een terechte of een onterechte aanspraak worden de kosten van verweer onder deze verzekering vergoed. Onder kosten van verweer vallen kortweg: alle redelijke kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt voor het verdedigen of onderzoeken van aanspraken onder deze verzekering, proceskosten, kosten voor hoger beroep en kosten voor cassatie.

Als blijkt dat de betreffende bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij vergoed onder de polis tot een maximum van het verzekerde bedrag.

Wat wordt verstaan onder kennelijk onbehoorlijk bestuur?

Het gaat bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Onder kennelijk onbehoorlijk bestuur kunnen zaken vallen als:

  • Nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding.
  • Niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen, zodat zij hun toezichthoudende functie niet kunnen uitoefenen.
  • Nalaten zich te verdiepen in de kredietwaardigheid van contractpartners aan wie men leveranties op krediet verstrekt.
  • Aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men weet dat de rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.
  • Verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het bijhouden van behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van verweer en dekt de eventuele schade tot een maximaal verzekerd bedrag. De zogenaamde BCA-polis is de afkorting voor Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is premie verschuldigd. De exacte premie hangt met name af van het maximaal verzekerde bedrag.

Ontdek de verschillende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen met advies van VMD Koster

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder van een stichting of vennootschap bent u mogelijk ook privé aansprakelijk. Op die manier kunnen bestuurlijke beslissingen verregaande gevolgen hebben. Op zo’n moment is het prettig dat je je als bestuurder juridisch goed verweert. Deze kosten lopen hard op. Kosten van verweer worden daarom gedekt met deze verzekering. 

Ook schadeposten gaan vaak over grote bedragen. Door privé aansprakelijkheid kan het zijn dat er beslag wordt gelegd op bezittingen om de schade mee te bekostigen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt dit met een dekking tot een maximaal verzekerd bedrag. 

Aangezien de premie in het niet valt ten opzichte van kosten van verweer en schadeclaims, is de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders eigenlijk een vanzelfsprekendheid. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig om u over te laten adviseren.

Offerte aanvragen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VMD Koster

Aansprakelijkheid bestuurders verenigingen en stichtingen en de WBTR

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het heeft gevolgen voor de aansprakelijkheidsrisico's van bestuurders. Bestuursleden van verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 1 juli 2021 hoofdelijk aansprakelijk worden bij een faillissement. Het belang van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt met de komst van de WBTR verder toe.

Is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook van belang voor interim-bestuurders?

Anders dan vaak wordt gedacht geldt voor interim-bestuurders hetzelfde als voor bestuurders in vaste dienst. Zij lopen dezelfde risico's en kunnen op dezelfde wijze aansprakelijk worden gehouden. Interim-bestuurders vallen binnen de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende organisatie.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij VMD Koster

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering sluit u eenvoudig af bij VMD Koster. U wilt weten of u de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft, welke dekking bij u past en natuurlijk de beste premie hebben. Wij brengen de risico’s in kaart en geven objectief advies voor de beste verzekering in uw persoonlijke situatie. Bel ons voor direct contact op 0172 611 116 of vraag een offerte aan.

Offerte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Menno Sombroek
Om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken. Mijn collega's en ik helpen je daarbij.
Alle specialisten