Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Inloggen extranet

Inloggen extranet VMD Koster verzekeringen

Als cliënt van VMD Koster kunt u online uw verzekeringen inzien en beheren. U kunt ook eenvoudig online wijzigingen doorgeven.Ga daarvoor naar www.vmdkoster.nl/extranet of klik op één van onderstaande links.

 Inloggen extranet

Inloggen verzuimsignaal en Figlo

Een werknemer ziekmelden

Hebt u een verzuimverzekering of arbodienstverlening geregeld via VMD Koster? Dan kunt u ziekte van werknemers hier registeren. Uw arbodienst wordt automatisch geïnformeerd en uw schade wordt automatisch door ons gedeclareerd.

Uw financiële planning inzien

Wie een abonnement op een financiële planning heeft via VMD KOSTER, kan de actuele situatie online inzien. U kunt zien hier zien hoe uw besteedbaar inkomen zich ontwikkelt wanneer u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt wordt of wanneer uw partner overlijdt. Uiteraard zijn ook de scenario’s voor uw partner uitgewerkt en interactief in te zien.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Niels Haasjes

Niels Haasjes

communicatie

0172 611 116

Wij staan voor duidelijke communicatie. Zo weet u altijd wat wij van u verwachten en wat u van ons mag verwachten!
Alle specialisten
Xue Mei Haasjes

Xue Mei Haasjes

communicatie

0172 611 116

De privacy van onze cliënten is zeer belangrijk voor ons. Wij werken daarom altijd in overeenstemming met de privacyregels uit de AVG.
Alle specialisten