Kredietverzekering

Kredietverzekering

Uw debiteurenrisico verzekerd met de kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt zekerheid en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van afnemers. Het mooie aan een kredietverzekering is niet alleen dat u weet dat er geld over de brug komt als uw debiteuren u in de steek laten, u haalt er ook heel wat nuttige informatie uit.

Contact opnemen over de kredietverzekering

Duidelijke cijfers over faillissementen in Nederland

 • 25% van de faillissementen heeft als oorzaak wanbetaling.
 • 33% van de balans van een MKB’er bestaat uit onbetaalde rekeningen.
 • 50% van de facturen die meer dan 90 dagen open staat is oninbaar.

Wanneer is de kredietverzekering interessant voor uw bedrijf?

Is één of meer van de volgende punten op uw bedrijf van toepassing? Neem dan contact op met onze adviseurs. Wij bespreken graag de mogelijkheden van de kredietverzekering voor uw bedrijf.

 • Uw bedrijf levert goederen of diensten op krediet aan bedrijven.
 • U exporteert goederen naar het buitenland.
 • Er worden veel debiteurenverliezen geleden.
 • De gemiddelde betalingstermijn ligt boven de 45 dagen.
 • Uw bedrijf heeft hoge uitstaande vorderingen met evenredig hoge risico’s.
 • Het openstaande debiteurensaldo is hoog.
 • U heeft eerder met faillissementen of wanbetalingen te maken gehad.

Wat zijn de voordelen van een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is niet alleen een verzekering, maar ook een investering. Dit zijn de voordelen van deze polis voor uw bedrijf:

 • Preventieve werking.
 • Schadebeperking.
 • Een kwalitatief beter klantenbestand.
 • Terugdringen van de gemiddelde betalingstermijn.
 • Een snelle en efficiënte hulp bij het lokaal incasseren van vorderingen.
 • Kredietwaardigheid van uw afnemers toetsen.
 • Een vermindering van de afschrijving op uw debiteuren.

Advies van VMD Koster? Vul het offerteformulier voor de kredietverzekering in