Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf. U kunt immers door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als AVB) bij VMD Koster is uw bedrijf goed verzekerd. 

Offerte aanvragen 

Welke schade is gedekt door de AVB?

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens de werkzaamheden. 

Voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij VMD Koster

  • Wij kijken verder dan alleen verzekeren. Wij maken een uitgebreide risico-analyse.
  • Wij kunnen ieder bedrijf een verzekering bieden die aansluit bij de bedrijfsactiviteiten.
  • Ook voor beginnende bedrijven bieden wij een oplossing op maat.
  • In- en uitlooprisico zijn mee te verzekeren.
  • Goede aansluiting bij andere verzekeringen (zoals beroepsaansprakelijkheid).
  • Bijzondere dekkingen naar wens toe te voegen. 

Een adviesgesprek over uw aansprakelijkheidsrisico’s?

Onze specialisten op het gebied van risicobeheer gaan graag met u in gesprek. Samen met u bekijken welke risico’s u loopt en of u die kunt dragen. Als een verzekering verstandig is, adviseren wij u daarover. Bel voor een afspraak naar 0172 611 116 of stuur een e-mail naar . U kunt ook het offerteformulier bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering invullen. Daarmee geeft u de belangrijkste gegevens aan ons door. Wij nemen na ontvangst contact met u op. 

Offerte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Brandgevaarlijke werkzaamheden en brandregres

Door de Bedrijfsregeling Brandregres is het belang dat het verzekerd bedrag hoog genoeg is. Voor bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren wordt € 2.500.000 per aanspraak als noodzakelijk gezien. Voor bedrijven die dat wel doen is minimaal € 5.000.000 noodzakelijk. 

Wat zijn het in- en uitlooprisico bij de AVB?

Bij de AVB is voor de verzekeringsdekking het tijdstip van melden bij de verzekeraar cruciaal. Een schademelding moet door de verzekeraar na de ingangsdatum en voor de einddatum (de looptijd) van de polis worden ontvangen. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt, maakt voor de dekking verder niets uit. Tenzij het inlooprisico is beperkt. Wij nemen het in- en uitlooprisico altijd mee in ons advies. 

Werkgeversaansprakelijkheid meeverzekeren

Een werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die hun werknemers tijdens werktijd lijden. Deze aansprakelijkheid is niet standaard gedekt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wel kunt u de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WVV) toevoegen. 

En wat als u aansprakelijk wordt gesteld voor milieuschade?

Milieuschade wordt niet gedekt binnen de AVB. U kunt wel een aparte milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten. De MSV vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. 

Bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

Zowel bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) gaat om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van uw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van financiële schade.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) richt zich op specifieke beroepsgroepen, zoals:

• Accountants en belastingconsulenten
• Advocaten
• Architecten
• Artsen/specialisten
• ICT-bedrijven
• Ingenieursbureaus
• Interim managers
• Notarissen
• Makelaars in onroerend goed
• Organisatieadviesbureaus

Deze beroepsgroepen leveren of verrichten diensten. Als er dus door één van deze specialisten een schade wordt veroorzaakt door een fout (onjuist handelen, vergissingen of nalaten) zal dit voornamelijk financiële schade tot gevolg hebben. In dit geval kunnen zij beroep doen op de BAV, als zij deze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hebben afgesloten.

Offerte beroepsaansprakelijkheid aanvragen

Wat houdt de beroepsaansprakelijkheid verzekering precies in?

Bedrijven zijn niet alleen aansprakelijk voor het op de markt brengen van producten (productaansprakelijkheid), maar ook voor de diensten die worden verricht (beroepsaansprakelijkheid). Daarvoor bestaat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Deze verzekering dekt de gevolgen van vergissingen en nalatigheden, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde vermogensschade lijdt. Deze vermogensschade is niet verzekerd binnen de gewone aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Waarom moet ik beroepsaansprakelijkheid verzekeren?

De ontwikkelingen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid gaan razendsnel. Wettelijk bestaat er steeds meer gelegenheid om contractspartijen aansprakelijk te stellen voor vermogensschade. Daarnaast groeit het maatschappelijk besef om deze mogelijkheden actief te benutten. Een goede verzekering is daarom noodzakelijk.

Offerte beroepsaansprakelijkheid aanvragen
Ga naar alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

intern accountmanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten
Menno Sombroek

Menno Sombroek

risicomanager & teamleider

06 83 60 85 69

Risicobeheer doe je samen
Alle specialisten
Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten
Hans van der Pauw

Hans van der Pauw

risicomanager

0172 611 116

Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten