Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB) onmisbaar voor ieder bedrijf

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. U kunt door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, afgekort AVB) bij VMD KOSTER bent u goed verzekerd wanneer uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan personen of zaken. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf. 

Offerte aanvragen 

Voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij VMD KOSTER

  • Wij kijken verder dan alleen verzekeren. Wij maken een uitgebreide risico-analyse.
  • Wij kunnen ieder bedrijf een verzekering bieden die aansluit bij de bedrijfsactiviteiten.
  • Ook voor beginnende bedrijven bieden wij een oplossing op maat.
  • In- en uitlooprisico zijn mee te verzekeren.
  • Goede aansluiting bij andere verzekeringen (zoals beroepsaansprakelijkheid).
  • Bijzondere dekkingen naar wens toe te voegen. 

Welke schade is gedekt door de AVB?

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens de werkzaamheden. 

Brandgevaarlijke werkzaamheden en brandregres

Door de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres is het belang dat het verzekerd bedrag hoog genoeg is. Voor bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren wordt EUR 2.500.000,- per aanspraak als noodzakelijk gezien. Voor bedrijven die dat wel doen is minimaal EUR 5.000.000,- noodzakelijk. 

Wat zijn het in- en uitlooprisico bij de AVB?

Bij de AVB is voor de verzekeringsdekking het tijdstip van melden bij de verzekeraar cruciaal. Een schademelding moet door de verzekeraar na de ingangsdatum en voor de einddatum (de looptijd) van de polis worden ontvangen. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt, maakt voor de dekking verder niets uit. Tenzij het inlooprisico is beperkt. Wij nemen het in- en uitlooprisico altijd mee in ons advies. 

Werkgeversaansprakelijkheid meeverzekeren

Een werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die hun werknemers tijdens werktijd lijden. Deze aansprakelijkheid is niet standaard gedekt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wel kunt u de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WVV) toevoegen. 

En wat als u aansprakelijk wordt gesteld voor milieuschade?

Milieuschade wordt niet gedekt binnen de AVB. U kunt wel een aparte milieuschadeverzekering (MSV) afsluiten. De MSV vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. 

Een adviesgesprek over uw aansprakelijkheidsrisico’s?

Onze specialisten op het gebied van risicobeheer gaan graag met u in gesprek. Samen met u bekijken welke risico’s u loopt en of u die kunt dragen. Als een verzekering verstandig is, adviseren wij u daarover. We kijken daarbij ook naar werkgeversaansprakelijkheid en milieuschade. Bel voor een afspraak naar 0172 611 116 of stuur een e-mail naar . U kunt ook dit korte formulier invullen. Daarmee geeft u de belangrijkste gegevens aan ons door. Wij nemen na ontvangst contact met u op. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

Zowel bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) gaat om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van uw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van financiële schade.

Ga naar alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten