Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor alles wat er binnen uw organisatie gebeurt. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf. U kunt immers door verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat. Vraagt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan bij VMD Koster? Dan zorgen onze risicomanagers voor een passende verzekering tegen de scherpste premie. 

Offerte aanvragen  

Welke schade is gedekt?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens de werkzaamheden. 

Voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij VMD Koster

  • Wij kijken verder dan alleen verzekeren. Wij maken een uitgebreide risico-analyse.
  • Wij kunnen ieder bedrijf een verzekering bieden die aansluit bij de bedrijfsactiviteiten.
  • Ook voor beginnende bedrijven bieden wij een oplossing op maat.
  • In- en uitlooprisico zijn mee te verzekeren.
  • Goede aansluiting bij andere verzekeringen (zoals beroepsaansprakelijkheid).
  • Bijzondere dekkingen naar wens toe te voegen. 

Een adviesgesprek over uw aansprakelijkheidsrisico’s?

Onze specialisten op het gebied van risicobeheer gaan graag met u in gesprek. Samen met u bekijken welke risico’s u loopt en of u die kunt dragen. Als een verzekering verstandig is, adviseren wij u daarover. Bel voor een afspraak naar 0172 611 116. Of vraag direct een offerte aan door het offerteformulier bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in te vullen. Daarmee geeft u de belangrijkste gegevens aan ons door. Wij nemen na ontvangst binnen één werkdag contact met u op. 

Offerte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  

Brandgevaarlijke werkzaamheden en brandregres

Door de Bedrijfsregeling Brandregres is het belang dat het verzekerd bedrag hoog genoeg is. Voor bedrijven die geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren wordt € 2.500.000 per aanspraak als noodzakelijk gezien. Voor bedrijven die dat wel doen is minimaal € 5.000.000 noodzakelijk. 

Wat zijn het in- en uitlooprisico bij de AVB?

Bij de AVB is voor de verzekeringsdekking het tijdstip van melden bij de verzekeraar cruciaal. Een schademelding moet door de verzekeraar na de ingangsdatum en voor de einddatum (de looptijd) van de polis worden ontvangen. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt, maakt voor de dekking verder niets uit. Tenzij het inlooprisico is beperkt. Wij nemen het in- en uitlooprisico altijd mee in ons advies. 

Andere zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren bij VMD Koster