Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij adviseren op het gebied van risicobeheer, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits. Op onze dienstverlening van zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.