Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Financieel advies voor u en uw gezin

Is mijn pensioen voldoende om op dezelfde voet verder te leven? Als ik meer vrije tijd krijg, kan ik dan meer gaan reizen? Hoe ziet de financiële situatie van mijn partner eruit als ik kom te overlijden? Als ik ziek wordt, kan ik dan nog wel in mijn huis wonen? Is er niet te veel geregeld?

Persoonlijk financieel advies

Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen is het van belang hoe uw inkomens- en vermogenssituatie eruit zien en welke wensen u heeft. VMD Koster helpt u hiermee. Wij bieden u persoonlijk financieel advies: een leven lang helderheid over uw financiële situatie. Met een financiële planning waarmee u altijd uw vermogenspositie op de korte en langere termijn kunt inzien.

Meer informatie over persoonlijk financieel advies?

Verzeker alleen wat u nodig heeft

Met persoonlijk financieel advies kunnen wij u adviseren over hoe u al uw financiële voorzieningen kunt integreren. U verzekert zich daarmee alleen voor voorzieningen die u nodig heeft om uw financiële doelstellingen te behalen en u betaalt nooit te veel of dubbel. U kunt uw financiële voorzieningen perfect afstemmen op uw financiële doelstellingen en zo ontstaat een geïntegreerde financiële planning.

Hoe kunt u uw financiële doelen verwezenlijken?

Heeft u een goed plan om uw financiële doelen te verwezenlijken? En heeft u wel snel overzicht als uw financiële situatie verandert? De adviseurs van VMD Koster helpen u graag. Bel 0172 611 116 voor een afspraak of stuur een e-mail naar

Veelgestelde vragen

Wat betekent een echtscheiding voor mijn verzekeringen?

De meeste verzekeringen zijn bij een scheiding eenvoudig te verdelen. Bepaalde verzekeringen zijn al gekoppeld aan één van u persoonlijk, zoals de zorgverzekering. Andere verzekeringen volgen het risico. Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering en de ander moet een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen

Verzekeringen die een waarde vertegenwoordigen zijn moeilijker te verdelen. Bijvoorbeeld een levensverzekering. In bepaalde verzekeringen wordt een vermogen opgebouwd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Een kapitaalverzekering wordt vaak gebruikt om een kapitaal op te bouwen waarmee de hypotheek afbetaald kan worden. De waarde in deze verzekering moet mee worden genomen in de verdeling van de bezittingen en de schulden.

Voor de lijfrenteverzekering geldt hetzelfde, maar de waarde in deze verzekering zelf kan niet verdeeld worden. De lijfrenteverzekering moet namelijk gekoppeld blijven aan de verzekeringnemer. Wij adviseren bij dit onderwerp een financieel adviseur zoals VMD KOSTER te betrekken. De fiscale afwikkeling is vaak erg complex en niet eenvoudig zelf te wikkelen.

Uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering: wat is het verschil?

Een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €30.000 is goedkoper dan een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van €5.000. Dit verschil wordt verklaard doordat deze verzekeringen verschillende risico’s afdekken.

Welke verzekering is de beste keuze? De overlijdensrisicoverzekering of de uitvaartverzekering?

Deze verzekeringen worden voor verschillende doelen afgesloten. De overlijdensrisicoverzekering wordt bijvoorbeeld afgesloten om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen bij het overlijden van één van de huiseigenaren of om je partner met een financiele buffer achter te laten. De uitvaartverzekering heeft als specifiek doel om de uitvaart mee te betalen.

De uitvaartverzekering komt gegarandeerd tot uitkering omdat de verzekering levenslang blijft lopen. De overlijdensrisicoverzekering keert uitsluitend uit in het geval het overlijden plaatsvindt voor de einddatum van de verzekering.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Lijfrente is een voorziening die zowel premiebetalend (maandelijks of jaarlijks) als tegen een koopsom (eenmalig) kan worden gesloten. Met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening wordt gespaard voor later om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken of voor een hoger pensioeninkomen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Keuzemogelijkheden lijfrenteverzekering

Indien uw reeds opgebouwde pensioen niet toereikend is, kunt u met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening uw pensioengat opvullen. Op de einddatum wordt uw kapitaal uitgekeerd in de vorm van periodieke uitkeringen. Een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening kan gesloten worden op basis van beleggingen of op basis van een vast kapitaal op de einddatum.

Meer informatie over lijfrenteverzekeringen
Ga naar alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten