Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Pensioenadvies werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers

Duidelijk en onafhankelijk advies over de collectieve pensioenregeling

Als pensioenadviseur hebben wij een duidelijke rol en een toegevoegde waarde bij pensioenadvies, beheer van de pensioenregeling en pensioencommunicatie. Wij staan naast de werkgever. Het begint met een goede inventarisatie. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende pensioenregeling die voldoet aan de wensen.

Pensioenofferte aanvragen

Hoe regelt u het pensioen van werknemers?

Pensioenregelingen en ook het pensioenbeheer zijn complex en raken een groot aantal gebieden. Wij zorgen dat het pensioen op de juiste manier bij uw bedrijf wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.  Als pensioenadviseur proberen wij u zo veel mogelijk te werk uit handen te nemen. Daarbij vinden wij het belangrijk  de werknemer goed te laten begrijpen wat er nu precies is geregeld en wie wat betaalt. De praktijk leert dat pensioen zo goed op waarde wordt geschat en waardering krijgt van uw werknemers.

Welke vraag over pensioen speelt binnen uw bedrijf?

 • Hoe communiceren wij over de pensioenregeling richting onze medewerkers?
 • Kan ik een betere pensioenregeling treffen voor mijn werknemers?
 • Mijn collectieve pensioencontract loopt af, welke stappen moet ik nu ondernemen?
 • Is mijn pensioenregeling wel marktconform qua kosten, dekkingen en mogelijkheden?
 • Moet de pensioenregeling aangepast worden van middelloon naar beschikbare premie?
 • Is onze pensioenregeling aangepast aan de laatste pensioenwetgeving?
 • Moet ik verplicht deelnemen aan een Bedrijfstakpensioenfonds?
 • Zijn werknemers voldoende geïnformeerd over de keuzes die zij hebben binnen de pensioenregeling?

Pensioenadvies van VMD Koster

VMD Koster staat voor onafhankelijk pensioenadvies van hoog niveau. Daarom is VMD Koster ook lid van de organisatie RPA (Register Pensioen Adviseur). Wij maken graag kennis met u en uw bedrijf. Neem contact met ons op via 0172 611 116 voor een afspraak. U kunt ook direct een pensioenoffere aanvragen? Wij nemen vervolgens contact met u op. U zit dan natuurlijk nog nergens aan vast.

Offerte pensioenadvies werkgever

Pensioenadvies werkgever

Veelgestelde vragen

Met hoeveel aanbieders van collectief pensioen doet VMD Koster zaken?

De collectieve pensioenregeling van uw bedrijf kan bij meer dan 10 aanbieders ondergebracht worden. Wij begeleiden u bij het maken van de keuze voor de beste passende aanbieder.

 • ABN Amro PPI
 • Aegon
 • Aegon PPI
 • Allianz
 • ASR
 • Avéro/Centraal Beheer Achmea
 • Be Frank
 • Brand New Day
 • De Amersfoortse
 • Delta Lloyd/Ohra
 • Lifesight PPI
 • Nationale Nederlanden
 • Nationale Nederlanden PPI
 • Scildon
 • Zwitserleven
 • Zwitserleven PPI

Kan VMD Koster ook een Ondernemingsraad met pensioenadvies bijstaan?

Ja, wij zijn gespecialiseerd in pensioenadvies en helpen zowel de ondernemingsraad als de werkgever. Ons uitgangspunt is een coöperatieve instelling waarbij wel de belangen van de werknemers in ogenschouw worden gehouden.

Wat moet ik mijn werknemers over pensioen vertellen?

Pensioencommunicatie is steeds belangrijker. U kunt dit zelf verzorgen, maar het is ook mogelijk dat wij dit voor u doen. Het kan door middel van een personeelspresentatie of individuele deelnemersgesprekken. In deze individuele deelnemers gesprekken wordt niet alleen aandacht geschonken aan het pensioen, maar ook gekeken naar de aansluiting van de privé situatie.

Pensioencommunicatie kunt u afnemen op afroep of tegen een vaste vergoeding per medewerker. Meer weten over de dienstverlening van VMD KOSTER? Bezoek de pagina over pensioenadvies voor bedrijven met personeel of bel 0172 611 116 om een afspraak te maken.

Hoe werkt het beheer van een pensioenregeling?

Bij VMD KOSTER heeft u de keuze uit vijf pakketten voor het beheer van de pensioenregeling. Welke keuzemogelijkheden heeft u?

 • U kunt kiezen om de mutaties zelf rechtstreeks door te geven en te controleren.
 • U kunt er ook voor kiezen om dit door ons te laten doen.
 • Daarnaast kiest u voor met of zonder periodieke deelnemersgesprekken.

Kan ik van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling overstappen?

Ja, dat kan. Echter het is van belang dat er gekeken wordt naar de gevolgen en eventuele versoberingen zullen gecompenseerd moeten worden. Daarbij moeten werknemer en werkgever zich als goed werknemer en goed werkgever opstellen.

VMD Koster maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn en helpt u bij het vast stellen van de communicatie. Uiteindelijk zal de werknemer en partner van de werknemer moeten instemmen voor een dergelijke wijziging.

Een afspraak maken met de pensioenadviseurs van VMD Koster

Kan ik de pensioenregeling van mijn werknemers wijzigen of stoppen?

Ja, dat kan. Echter het is van belang dat er gekeken wordt naar de gevolgen en eventuele versoberingen zullen gecompenseerd moeten worden. Bij het stoppen van een pensioenregeling zal ook gekeken moeten worden of de werknemers zich privé kunnen verzekeren.

In een dergelijk traject moeten werknemer en werkgever zich als goed werknemer en goed werkgever opstellen. VMD KOSTER maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn en helpt u bij het vast stellen van de communicatie. Uiteindelijk zal de werknemer en partner van de werknemer moeten instemmen voor een dergelijke wijziging.

Wijzigen of stoppen pensioenregeling

Hoe weet ik of er sprake is van een verplicht bedrijfstak pensioenfonds (BPF) of CAO?

Elke werkgever wordt geacht de wet te kennen en daarmee ook of er sprake is van een verplicht pensioenfonds of CAO. Indien een werkgever zich niet aan de regels houdt dan wordt er een enorm financieel risico genomen. De pensioenpremie kan namelijk door middel van hoofdelijke aansprakelijkheid geïnd worden bij de ondernemer!

Bij de beoordeling van een mogelijke verplichtstelling moet gekeken worden naar de werkelijke werkzaamheden binnen een bedrijf en dus niet naar de KvK omschrijving, SBI code of sectorindeling. VMD KOSTER helpt u (samen met uw accountant) bij het identificeren van mogelijke verplichte pensioenfondsen en CAO's.

Let op! Het komt steeds vaker voor dat pensioenfondsen actief zijn in het vinden van verplicht gestelde bedrijven. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Wat is de AOW-franchise?

Een AOW-franchise is een drempelbedrag in de pensioenregeling waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat men van de veronderstelling uitgaat dat dit bedrag te zijner tijd vanuit de AOW wordt uitgekeerd.

De Wet fiscale behandeling van pensioenen schrijft voor dat in het pensioenreglement een minimale AOW-franchise moet worden ingebouwd omdat over een gedeelte van het salaris dubbel pensioen wordt opgebouwd.

Fiscale en sociale cijfers 2017
Ga naar alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers
Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten