Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf

Als werkgever bent u aansprakelijk wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit gaat echter verder dan alleen de werkvloer. De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering kent daarom een ruime dekking. Denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheidsstelling als gevolg van letselschade als gevolg van:

  • een medewerker die als bestuurder van een motorrijtuig een dienstrit uitvoert;
  • medewerkers die onder werktijd als fietser, voetganger of reiziger in het openbaar vervoer aan het verkeer deelnemen;
  • bedrijfsuitjes of -feestjes.
Offerte werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Goed werkgeverschap

Van werkgevers wordt verwacht dat zij voor ongelukken zorgdragen voor een behoorlijke verzekering. Dit valt volgens de rechter onder artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt gesproken over goed werkgeverschap . Dit is een moeilijk te definiëren begrip, maar duidelijk is wel dat u als werkgever in veel situaties aansprakelijk gesteld kan worden. Daarom is aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW gedekt onder de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Inhuren personeel en werkgeversaansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsrisico’s voor bedrijven met personeel in dienst zijn talrijk. Deze verzekering is echter ook van groot belang als u geen mensen vast in dienst hebt, maar wel personeel inhuurt (zoals uitzendkrachten). Uit jurisprudentie blijken de aansprakelijkheidsrisico's te liggen bij de inlener van het personeel en niet bij de uitlener.

Voorlopers van deze verzekering

Misschien is deze verzekeringsvorm niet bekend bij u. Andere termen die gebruikt worden zijn:

  • SVB (schadeverzekering voor bestuurders)
  • Wegas of Wegam (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen)

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten
Hans van der Pauw

Hans van der Pauw

risicomanager

0172 611 116

Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten