Werkgeversaansprakelijkheid verzekeren

Werkgeversaansprakelijkheid verzekeren

Werkgeversaansprakelijkheid verzekeren

Als werkgever bent u aansprakelijk wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit gaat echter verder dan alleen de werkvloer. De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering kent daarom een ruime dekking.

Offerte werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Goed werkgeverschap

Van werkgevers wordt verwacht dat zij voor ongelukken zorgdragen voor een behoorlijke verzekering. Dit valt volgens de rechter onder artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt gesproken over goed werkgeverschap . Dit is een moeilijk te definiëren begrip, maar duidelijk is wel dat u als werkgever in veel situaties aansprakelijk gesteld kan worden. Daarom is aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW gedekt onder de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Inhuren personeel en werkgeversaansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsrisico’s voor bedrijven met personeel in dienst zijn talrijk. Deze verzekering is echter ook van groot belang als u geen mensen vast in dienst hebt, maar wel personeel inhuurt (zoals uitzendkrachten). Uit jurisprudentie blijken de aansprakelijkheidsrisico's te liggen bij de inlener van het personeel en niet bij de uitlener.

WEGAS

De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is ook bekend als WEGAS. Voorlopers van deze verzekering zijn de SVB (schadeverzekering voor bestuurders) en Wegam (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen).

Advies over werkgeversaansprakelijkheid

Verrichten werknemers van uw bedrijf werkzaamheden waarbij zij gebruik maken van motorrijtuigen? Onze risicomanagers adviseren u over werkgeversaansprakelijkheid. Wij helpen u voorkomen dat bij schade blijkt dat u een en ander niet goed geregeld heeft en zelf voor de schade op moet draaien. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Offerte verzekering werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid verzekeren