WGA-hiaat en WIA-excedent

WGA-hiaat en WIA-excedent

WGA-hiaatverzekering en WGA-excedentverzekering 

In Nederland bestaat een goed vangnet voor arbeidsongeschikte werknemers. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Met een WGA-hiaatverzekering, ook wel WGA-gatverzekering genoemd, beperkt u deze terugval voor uw werknemers. Deze verzekering biedt meer zekerheid voor uw werknemers en wordt als een prettige secundaire arbeidsvoorwaarde gezien. Daarnaast wordt de verzekering in sommige CAO’s verplicht gesteld.

 

Wat doen wij voor u als u een offerte aanvraagt?

Met ons heldere stappenplan bent u altijd verzekerd van het beste, objectieve advies voor de scherpste prijs. Plan daarom direct uw adviesgesprek in.

WGA-gatverzekering: de voordelen voor uw bedrijf

De WGA-hiaatverzekering vangt een groot inkomensverschil op. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Maar er zijn meer voordelen aan deze collectieve verzekering:

  • Financiële problemen voor medewerkers voorkomen
  • Keuze uit diverse pakketten
  • De premie is fiscaal aftrekbaar
  • Keuze tussen verplichte- of vrijwillige deelname van uw werknemers
  • Meer inkomenszekerheid voor medewerkers
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Aandacht voor re-integratie
  • Sluit goed aan bij uw verzuimaanpak
  • Premie kan doorbelast worden aan de medewerker
  • Premievrijstelling voor arbeidsongeschikte medewerkers

Collectieve WGA-hiaatverzekering

Het is voor medewerkers niet eenvoudig zich individueel te verzekeren tegen de financiële gevolgen wanneer zij in de WGA terechtkomen. Het is duurder, minder goed qua dekking en bovendien gelden er dan medische waarborgen. Ook daarom kiest u voor een collectieve WGA-hiaatverzekering voor uw werknemers.

Wat is een WGA-hiaatverzekering? - Uitleg

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt. Deze regeling is onderdeel van de WIA, wat staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WGA is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen 35% en 80%). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin uw medewerker zit. Dit veroorzaakt een terugval in het arbeidsloon. 

Dit verschil in inkomen noemen we de hiaat of gat. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw medewerkers een aanvullende uitkering. De premie voor de WGA-gatverzekering is daarom mede afhankelijk van uw loonsom. Voor iedere medewerker betaalt u een klein percentage van het salaris voor deze verzekering. 

Premie WGA-hiaat

Voor de WGA-hiaatverzekering bent u premie verschuldigd. De WGA-hiaat premie wordt berekend op basis van een percentage van het verzekerde bedrag of loon. Voor ondernemers is deze premie fiscaal aftrekbaar. De exacte hoogte van de premie is afhankelijk van uw loonsom, het aantal te verzekeren werknemers en of u kiest voor de variant basis of uitgebreid. 

Wilt u onafhankelijk advies zonder te veel te betalen? Plan dan uw adviesgesprek in voor de WGA-hiaat. Vraag een offerte aan zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Offerte WGA-hiaatverzekering

Advies WIA en WGA voor werkgevers

Verschil WGA-hiaat basis of uitgebreid

Met de WGA-hiaat basis biedt u uw medewerkers een aanvullende uitkering. Dit is een vooruitgang ten opzichte van alleen de uitkering van het UWV, maar vaak niet voldoende. De basisvariant is namelijk een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. Maar hierbij wordt het inkomen van de werknemer aangevuld tot 70% van het arbeidsongeschiktheidspercentage van het oude loon. Hierdoor kan er dus alsnog een flinke inkomstenterugval ontstaan

De WGA hiaat uitgebreid dekt een aanvulling op de WGA-uitkering tot minimaal 70% van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij ziek werd. Aan dit inkomen is wel een maximum gekoppeld. Hiervoor geldt het gemaximeerde WIA-dagloon dat in 2023 vastgesteld is op € 66.956.

Wat is de WIA excedentverzekering? - Uitleg

Een excedent betekent dat wat boven een bepaalde waarde gaat. Indien men het inkomen boven het maximum WIA-dagloon wilt verzekeren of aanvullen wordt er gekozen voor een WIA-excedentverzekering, ofwel de verzekering voor dat boven de waarde van de WIA-norm gaat. Deze WIA-loongrens voor 2023 is € 66.956. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen tot maximaal 80% bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Onafhankelijk advies over WGA-hiaat en WIA-excedent bij VMD Koster

De WGA-hiaatverzekering en WIA-excedentverzekering hebben veel voordelen voor zowel de werknemers als de werkgevers. Uiteraard wilt u de juiste keuze maken en niet te veel betalen. In een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek geven onze adviseurs u graag een toelichting op de WIA en WGA.Bel ons daarom direct voor een gesprek op 0172 611 116 of vraag een offerte aan.

Offerte WGA-gat of WIA-excedent

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Hans van der Pauw
Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor je verzorgen.
Alle specialisten
Robbert-Paul Verkade
Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten