WGA-gat en WIA-excedent

WGA-gat en WIA-excedent

Verzekering WGA-gat en WIA-excedent

Aanvulling inkomen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers in de WGA

In Nederland bestaat een goed vangnet voor arbeidsongeschikte werknemers. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-gatverzekering (ook bekend als WGA-hiaatverzekering). Deze verzekering is niet verplicht, maar mag van een goed werkgever wel verwacht worden.

Offerte verzekeringen WIA en WGA

WGA-gatverzekering: de voordelen voor uw bedrijf

U kunt de gevolgen voor een werknemer berekenen met rekentools van verzekeraars (bijvoorbeeld Avéro Achmea). U ziet dat een WGA-gatverzekering veel opvangt. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Er zijn meer voordelen aan deze collectieve verzekering:

  • Financiële problemen voor medewerkers voorkomen
  • Meer inkomenszekerheid voor medewerkers
  • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
  • Aandacht voor re-integratie
  • Sluit goed aan bij uw verzuimaanpak
  • Premie kan doorbelast worden op medewerker
  • Premievrijstelling voor arbeidsongeschikte medewerkers

Wat is de WGA?

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is onderdeel van de WIA. De WGA is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen 35% en 80%). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

Hoe werkt de WGA-gatverzekering?

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen terug op de WGA-vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin uw medewerker zit. Deze uitkering kan een aanzienlijk hiaat veroorzaken in het inkomen van uw medewerker. Met de WGA-hiaatverzekering biedt u uw medewerkers een aanvullende uitkering. De premie voor de WGA-gatverzekering is afhankelijk van uw loonsom. Voor iedere medewerker betaalt u een klein percentage van het salaris voor deze verzekering. 

Het is voor medewerkers niet eenvoudig zich individueel te verzekeren tegen de financiële gevolgen wanneer zij in de WGA terechtkomen. Het is duurder, minder qua dekking en bovendien gelden er dan medische waarborgen.

WIA-excedent: oplossing voor medewerkers met inkomen boven de loongrens

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere medewerker verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon (deze WIA-loongrens is voor 2021 € 58.311). Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen tot maximaal 80% bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Advies over WGA-gat en WIA-excedent

In een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek geven onze adviseurs u graag een toelichting op de WIA en WGA. Bel voor een afspraak 0172 611 116 of vul het offerteformulier WIA en WGA in. Na ontvangst nemen wij binnen één werkdag contact met u op.

Offerte WGA-gat en WIA-excedent