Pensioen ondernemers

Pensioen en financieel advies ondernemer

Als zelfstandig ondernemer moet u zelf in actie komen voor uw pensioen. Want ook als ondernemer, zzp’er, freelancer of dga wilt u genoeg pensioen opbouwen. Pensioen is het inkomen dat u ter vervanging van uw huidige loon krijgt. Dit kan zijn bij overlijden, ziekte of op pensioendatum. Hoe eerder u uw situatie in kaart heeft, hoe makkelijker u uw financieel plan kan bijstellen.

De uitgangspunten van ons financieel advies en pensioenadvies voor ondernemers

  • In dit traject bij VMD Koster staat het advies voorop, en niet het afsluiten van een product.
  • Vooraf is er een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het (deel)advies.
  • Het traject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
  • Uw partner en accountant worden actief betrokken in het adviestraject.
  • Wij brengen alle mogelijke oplossingen en de daarbij behorende plussen en minnen in kaart.
  • U kunt zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen.

Afspraak maken voor financieel advies, vul het contactformulier in

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek met één van onze adviseurs. VMD Koster adviseert op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. Bel 0172 611 116 of vul onderstaand contactformulier in.