Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Pensioen ondernemers

Uw ondernemerspensioen

Ook als ondernemer, zzp’er, freelancer of directeur-grootaandeelhouder wilt u genoeg pensioen opbouwen. Pensioen is het inkomen dat u ter vervanging van uw huidige loon krijgt. Dit kan zijn bij overlijden, ziekte of op pensioendatum. Hoe eerder u uw situatie in kaart heeft, des te makkelijker is het bijstellen van uw financieel plan.

Advies over uw pensioen als ondernemer

Pensioen opbouwen als zelfstandig ondernemer

Of u nu personeel in dienst heeft of werkt als zzp’er: als zelfstandig ondernemer moet u zelf in actie komen voor uw pensioen. Als zelfstandig ondernemer neemt u immers niet deel aan pensioenregeling via een bedrijf of een pensioenfonds. Bij het bereiken van uw pensioenleeftijd ontvangt u dus alleen een AOW-uitkering als u zelf niets regelt.

Pensioen opbouwen als directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Veel DGA's zijn al gestopt met de opbouw van hun pensioen in eigen beheer (PEB). De rest moet stoppen per 1 april 2017 en dit regelen voor 1 juli 2017. Hoort u bij deze groep? Dan kunt u gebruik maken van een overgangsregeling voor het al opgebouwde pensioen. U beslist zelf wat u gaat doen. Die beslissing moet u uiterlijk in 2019 nemen.

De werkwijze van de pensioenadviseurs van VMD Koster

In dit traject bij VMD Koster staat het advies voorop, en niet het afsluiten van een product. De ondernemer (en zijn of haar partner en accountant) moeten volledig begrijpen welke voorzieningen zijn geregeld en hoe alle voorzieningen zijn geregeld.

 

De uitgangspunten van ons pensioenadvies voor ondernemers en DGA’s

 • Vooraf is er een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het (deel)advies.
 • Het traject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
 • Uw partner en accountant worden actief betrokken in het adviestraject.
 • Wij werken op basis van KISS (Keep It Short and Simple). Geen lange verhalen maar kort en duidelijk.
 • Wij maken veel visueel.
 • Wij brengen alle mogelijke oplossingen en de daarbij behorende plussen en minnen in kaart.
 • U kunt zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen.
 • U kunt uiteindelijk zelf een product selecteren en afsluiten of u kunt daarvoor de hulp van ons inschakelen.

Waar kan uw pensioenadviseur u bij helpen?

 • Het in kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
 • Het voorstellen van concrete verbeteringen voor vermogen- en inkomensvoorzieningen. Denk daarbij aan: wat te doen met een woekerpolis, welke besparingen is te realiseren en hoe rendement te maken?
 • Voor een second opinion van een financiële situatie.
 • Bij het maken van pensioenbrieven ‘eigen beheer’.
 • Bij het maken van berekeningen ‘eigen beheer’ pensioen.
 • Bij het opstellen van stamrechtovereenkomsten.
 • Bij het begeleiden van echtscheidingen op het gebied van pensioen.
 • Bij het fiscaal optimaliseren van oudedags-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.
Een afspraak maken met een adviseur van VMD Koster

Advies over uw ondernemerspensioen

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek met één van onze pensioenadviseurs. VMD Koster adviseert (aan de ondernemer, ZZP'er, freelancer en DGA) alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. Neem contact met ons op. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers
Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten