Wegas en wegam verzekering

Wegas en wegam verzekering

Wegas en Wegam verzekering

  • Dekking bij letselschade én gemiste inkomsten na een ongeval
  • U kiest zelf de dekking die bij uw bedrijf past
  • Goed verzekerd tijdens alle werkgerelateerde activiteiten (ook buiten de werkvloer)
Offerte Wegas verzekering

De wegas verzekering is de afkorting van de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Deze wegas verzekering wordt afgesloten als aanvulling op de ‘gewone’ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De Hoge Raad oordeelde al eerder dat de wegas verzekering onderdeel is van ‘goed werkgeverschap’.

Als werkgever bent u aansprakelijk wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit kan gaan om letsel op de werkvloer, in het verkeer of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten. De Wegas verzekering vergoedt de schade die voortkomt uit de aansprakelijkheidsclaim. 

Wat doen wij voor u als u een Wegas offerte aanvraagt?

Vrijblijvende offerte Wegas

Wat is een wegas verzekering?

Een veilige werkomgeving is onderdeel van goed werkgeverschap. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Letselschade tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde activiteiten buiten de werkvloer is aan de orde van de dag. Dit is een groot risico voor werkgevers en wordt daarom afgedekt met het afsluiten van een wegas verzekering. Wij adviseren altijd een Wegas verzekering omdat de dekking ruimer is. Een standaard AVB of zakelijke autoverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Verschil wegam en wegas

Deze aansprakelijkheidsverzekering wordt meestal afgekort als WEGAS. Soms wordt ook de afkorting WEGAM gebruikt. Dit betekent werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen. De M slaat dus op motorrijtuigen, maar de dekking is daarmee ook gelimiteerd. Wij adviseren altijd een Wegas verzekering omdat de dekking ruimer is.

Wegas verzekering vergelijken

De Wegas verzekering is een complexe verzekering. Natuurlijk wilt u de juiste keuze maken en verzekeringen vergelijken. Dat is precies waarbij VMD Koster u ondersteunt. [https://www.vmdkoster.nl] Een goede vergelijking verloopt in drie stappen:

  1. Een goede risicoanalyse
  2. Het bepalen van de beste dekking
  3. Offertes van verschillende aanbieders, zoals ASR, Nationale-Nederlanden, MS Amlin, Turien & Co

Wij helpen u bij iedere stap. Zo kiest u met VMD Koster de beste verzekering met de scherpste premie.

Plan nu een vrijblijvend adviesgesprek in

Wegas verzekering advies

Wegas voor eigen- en ingehuurd personeel 

Van werkgevers wordt verwacht dat zij zorg dragen voor personeel. Dit geldt ook voor ingehuurd personeel en uitzendkrachten. Dit valt volgens de rechter onder artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt gesproken over goed werkgeverschap. Een behoorlijke verzekering is hier onderdeel van. De aansprakelijkheid op basis van 7:611 wordt gedekt door de wegas verzekering.

Is de wegas verplicht?

Officieel is de wegas verzekering niet verplicht, máár de Hoge Raad heeft in een aantal specifieke gevallen wel geoordeeld dat de werkgever een verzekering af had moeten sluiten. Aangezien er steeds meer werkgevers op grond van werkgeversaansprakelijkheid worden aangesproken, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat “het afsluiten van adequate verzekeringen” onderdeel is van ‘goed werkgeverschap’ zoals bedoeld is in artikel 7:611 BW.

Wegas bij bedrijfsongevallen

Het bedrijfsongeval is één van de bekendste situaties waarbij een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Ongeacht óf de werkgever uiteindelijk aansprakelijk is, heeft de werkgever wel een zorgplicht. Ook het afsluiten van passende verzekeringen en het afdekken van risico’s is onderdeel van deze zorgplicht.

Offerte Wegas verzekering