Extranet toelichting

Extranet niet meer actief

Om ervoor te zorgen dat we de hoogste mate van beveiliging kunnen bieden voor de gegevens van onze klanten, hebben we besloten het extranet te deactiveren. Het platform waarop het draait, is niet langer up-to-date, dit verhoogt de risico’s. Wij willen geen compromissen sluiten als het gaat om de veiligheid van de gegevens van onze klanten.  

Alternatief voor het extranet: Mijn VMD Koster

We hebben met Mijn VMD Koster een alternatief om verzekeringen online te beheren. Mijn VMD Koster is bereikbaar via onze app of vmdkoster.nl/mijn-vmdk. Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit formulier logingegevens opvragen. Je ontvangt dan een e-mail met een instructie.

Ontwikkeling nieuw klantportaal

Voor onze zakelijke relaties willen wij een compleet klantportaal bieden voor risicomanagement en beheer van verzekeringen. Wij bekijken op dit moment verschillende alternatieven. De verwachting is dat in 2024 een nieuw klantportaal actief is.