Arbodienst

Arbodienstverlening voor snelle re-integratie

Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht. Met een contract met een arbodienst via VMD Koster voldoet u aan deze wettelijke verplichtingen.

Stel uw vraag over arbodienstverlening

Koppeling met verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering weet u dat de salariskosten van een zieke medewerker worden opgevangen. Daarnaast is er binnen deze verzekering ook aandacht voor de spoedige re-integratie van zieke medewerkers. Een goede combinatie tussen de ziekteverzuimverzekering en de arbodienst is daarom van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf.

Met welke arbodeskundige houdt u het ziekteverzuim het laagst?

Met de arbodienstverlening van NLG Arbo kunnen wij u meer bieden dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Wat zijn de voordelen voor u en uw medewerkers?

  1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie
  3. Uw eigen casemanager is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
  4. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.

Wilt u kennis maken met de dienstverlening van NLG Arbo?

Neem voor informatie over de best passende verzuimverzekering en arbodienstverlening contact op met onze adviseurs op het gebied van zorg en inkomen. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar info@vmdkoster.nl. Als u een offerte aanvraagt voor de verzuimverzekering, nemen wij contact op voor advies over de combinatie verzuimverzekering en arbodienst.

Offerte verzuimverzekering met arbodienst