Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Arbodienstverlening voor snelle re-integratie

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht.

Advies arbodienstverlening

Koppeling met verzuimverzekering

Met een ziekteverzuimverzekering weet u dat de salariskosten van een zieke medewerker worden opgevangen. Daarnaast is er binnen deze verzekering ook aandacht voor de spoedige re-integratie van zieke medewerkers. Een goede combinatie tussen de ziekteverzuimverzekering en de arbodienst is daarom van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf.

Met welke arbodeskundige houdt u het ziekteverzuim het laagst?

Met de arbodienstverlening van NLG Arbo kunnen wij u meer bieden dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Wat zijn de voordelen voor u en uw medewerkers?

  1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie
  3. Uw eigen casemanager is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
  4. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.

Wilt u kennis maken met de dienstverlening van NLG Arbo?

Neem voor informatie over de best passende verzuimverzekering en arbodienstverlening contact op met onze adviseurs op het gebied van zorg en inkomen. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar .

Offerte verzuimverzekering met arbodienst

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten