Pensioenregeling

Pensioenregeling

VMD Koster adviseert bedrijven en instellingen over de collectieve pensioenregeling. Als u voor het eerst pensioen aan wilt bieden aan uw medewerkers, maar ook bij het verlengen of wijzigen van een bestaande pensioenregeling. 

Pensioenadvies voor werkgevers

Beschikbare premie pensioenregeling

Tegenwoordig kiezen de meeste bedrijven en instellingen voor een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Bij de beschikbare premie pensioenregeling stelt de werkgever een premie beschikbaar aan zijn werknemer voor de pensioenopbouw. Aan de hand van een percentage van het salaris of de pensioengrondslag wordt deze premie bepaald. De hoogte van het pensioen hangt af van de beschikbaar gestelde premie en de daarmee behaalde beleggingsopbrengsten.

Pensioenregeling starten

Om de juiste pensioenregeling voor uw organisatie te vinden, beginnen wij met een marktverkenning. Daaruit komt ook een schatting van de kosten. Dit geeft inzicht in welke regeling bij uw bedrijf past en of de pensioenregeling starten financieel haalbaar is.

Pensioenregeling verlengen

De meeste pensioencontracten kennen een contractstermijn van vijf jaar. Ons advies is ruim voor die datum (vaak op 1 januari) in actie te komen. Want het wijzigen van een pensioenregeling kost altijd enige tijd, zeker ook omdat voor een wijziging mogelijk instemming van de werknemers nodig is.

Pensioenregeling wijzigen

Het wijzigen van pensioenregelingen is complex. Deskundig pensioenadvies is daarbij onmisbaar. Het begint met een goede inventarisatie van de wensen en in kaart brengen welke partijen instemmingsrecht hebben. Vervolgens helpen wij u bij iedere stap: van het samenstellen tot de gewenste regeling tot het akkoord van alle werknemers.

Offerte advies pensioenregeling