Machinebreuk

Machinebreukverzekering

Als uw machines beschadigd raken en uitvallen dan heeft dit direct gevolgen voor de bedrijfsprocessen. U heeft hier zelf last van, maar afnemers ook. Met de machinebreukverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade aan machines. Bij VMD Koster helpen wij u onafhankelijk met de beste keuze voor de juiste verzekeraar en dekking.

De machinebreukbedrijfsschadeverzekering is een uitbreiding voor deze verzekering. Hiermee bent u ook verzekerd tegen de bedrijfsschade die voortvloeit uit de machineschade, zoals misgelopen omzet of verminderde productie. Deze aanvulling nemen wij ook mee in ons advies.

Offerte machinebreukverzekering

Stappenplan na de offerteaanvraag

Waarvoor is de machinebreukverzekering?

De machinebreukverzekering biedt dekking bij schade aan machines door stoten en vallen, overspanning, bedieningsfouten, nalatigheid van personeel en diverse andere oorzaken. Afhankelijk van de dekking die u kiest zijn de reparatie en onderzoekskosten verzekerd. Samen met VMD Koster kiest u de dekking die past bij uw risico’s en situatie.

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Met de machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt u de financiële gevolgen door (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand na de machinebreuk. Stel dat uw machine 5 werkdagen uit de running is? Wat betekent dat dan voor uw bedrijfsproces? Personeel dat ineens overbodig aanwezig is, leverafspraken die u niet kunt nakomen of voedsel dat bederft vanwege een defecte koelinstallatie. Machinebreuk kan zo tot grote financiële schade leiden.

Offerte machinebreukbedrijfschadeverzekering

Machinebreukverzekering en machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Is de machinebreukverzekering verplicht?

Nee, de machinebreukverzekering is niet verplicht, maar wel raadzaam voor bedrijven waarbij machines een belangrijke schakel vormen in de workflow.

Kostprijs verzekering machinebreuk

De exacte premie van de machinebreuk verzekering hangt af van de dekking en van de omvang van de bedrijfsmachines. Daarnaast hebben de meeste verzekeringen een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico bepaalt ook de hoogte van de premie en kosten van de machinebreukverzekering.

Meer informatie over de verzekering machinebreuk?

Heeft u vragen over de machinebreukverzekering of andere zakelijke verzekeringen? Neem contact op met de adviseurs van VMD Koster. Wij gaan graag met u in gesprek over risicobeheer en verzekeren. Bel daarom 0172 611 116 of vul het offerteformulier in zodat wij u kunnen benaderen.

Offerte machinebreukverzekering