Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ziekteverzuimverzekering voor uw bedrijf

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.  Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Offerte verzuimverzekering

Verzuim beperken en voorkomen

Een langdurig zieke medewerker kost uw bedrijf veel geld. Het werk blijft liggen en u moet op zoek naar vervanging. Daardoor zijn de totale verzuimkosten een stuk hoger dan de loonkosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de administratieve en wettelijke rompslomp waarmee u te maken krijgt. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan preventie.

Onze werkwijze bij de verzuimscan

We beginnen met de verzuimscan. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar uw personeel en de verzuimcijfers. Ook bekijken we wat  uw verplichtingen zijn en wat u kunt doen om verzuim te beperken. Op basis van de verzuimscan komen wij tot een advies. Is een verzuimverzekering verstandig voor uw bedrijf? En zo ja: welke verzekering heeft het beste product met de scherpste premie?

Deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Wij bieden u een groot voordeel naast uw ziekteverzuimverzekering. U kunt namelijk profiteren van de arbodienstverlening van NLG Arbo.

Het verzuimrisico van uw organisatie

Wilt u een verzuimscan voor uw bedrijf? Maak een afspraak over ziekteverzuim via het contactformulier ziekteverzuim of bel 0172 611 116. Onze adviseurs gaan met u in gesprek over ziekteverzuim, preventie en re-integratie.

Contactformulier ziekteverzuim

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong
Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten
Menno Sombroek

Menno Sombroek

risicomanager & teamleider

06 83 60 85 69

Risicobeheer doe je samen
Alle specialisten
Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

business controller

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten