Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening

Kan uw medewerker door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen voor uw bedrijf zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.  Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Onze dienstverlening voor uw bedrijf

Wij nemen u de zorg uit handen. Hoe gaan wij te werk als uw adviseur voor ziekteverzuim?

 • Met een verzuimscan brengen wij de risico’s in beeld.
 • Wij adviseren over de juiste dekking, voorwaarden en tarieven.
 • Wij assisteren u bij het opstellen van een verzuimprotocol. 
 • Uw zieke medewerker kunt u rechtstreeks in onze portal ziek melden.
 • Wij informeren vervolgens automatisch de Arbodienst.
 • Maandelijks verzorgen wij de declaratie bij de verzekeraar en betalen het loon aan uw bedrijf uit.
 • Wij houden samen met u alle wettelijke termijnen in de gaten en ondersteunen u met de vereiste formaliteiten naar bijvoorbeeld het UWV.

Het verzuimrisico van uw organisatie

Wilt u een verzuimscan voor uw bedrijf? Maak een afspraak over ziekteverzuim via dit formulier of bel 0172 611 116. Onze adviseurs gaan met u in gesprek over ziekteverzuim, preventie en re-integratie.

We kijken bijvoorbeeld naar uw personeel en de verzuimcijfers. Ook bekijken we wat  uw verplichtingen zijn en wat u kunt doen om verzuim te beperken. Op basis van de verzuimscan komen wij tot een advies. Is een verzuimverzekering verstandig voor uw bedrijf? En zo ja: welke verzekering heeft het beste product met de scherpste premie? En welke deskundige (arbo-)ondersteuning past daar dan bij?

Verzuim beperken en voorkomen

Een langdurig zieke medewerker kost uw bedrijf veel geld. Het werk blijft liggen en u moet op zoek naar vervanging. Daardoor zijn de totale verzuimkosten een stuk hoger dan de loonkosten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de administratieve en wettelijke rompslomp waarmee u te maken krijgt. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan preventie.

Deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht.

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen.

Met welke arbodeskundige houdt u het ziekteverzuim het laagst?

Wij kunnen u een groot voordeel kunnen bieden naast uw ziekteverzuimverzekering. U kunt namelijk profiteren van de arbodienstverlening van NLG Arbo. NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Wat zijn de voordelen voor u en uw medewerkers?

 1. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
 2. Actieve ondersteuning bij re-integratie
 3. Uw eigen casemanager is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
 4. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
 5. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.

Risico-inventarisatie & Evaluatie  (RI&E)

RI&E is een middel ter bevordering van veilig en gezond werken. RI&E geeft u inzicht in welke risico's uw bedrijf kent voor de gezondheid en veiligheid en de te nemen maatregelen. Zo wordt uw bedrijf veiliger. Daar profiteren niet alleen uw medewerkers van, maar u zelf ook. Een veilige werkomgeving zorgt uiteindelijk natuurlijk ook voor minder ziekteverzuim. Het is verplicht de RI&E uit te voeren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op de website van Steunpunt RI&E meer informatie.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten