Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Pensioenadvies voor OR en werknemers

Pensioenadvies voor de OR en werknemers 

Biedt u uw werknemers een pensioenregeling aan of bent u aangesloten bij een pensioenfonds? Dan weet u dat de kosten voor pensioenopbouw al gauw tussen de 10% en 15% van de loonsom bedragen. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde dus. Hoe communiceert u hierover met uw medewerkers. En is er een Ondernemingsraad (OR)? Hoe zorgt u dan dat zij voldoende geïnformeerd worden? VMD Koster ondersteunt uw bedrijf hier graag bij.

Contact met pensioenadviseur VMD Koster

Rechten en plichten

De positie van de werknemer wordt beschermd door de Pensioenwet. Daarnaast maakt een pensioenregeling deel uit van de arbeidsovereenkomst en ook daar zijn strikte rechten en plichten aan verbonden.

Onze dienstverlening

Door alle wetswijzigingen en economische ontwikkelingen van de laatste jaren kan het voorkomen dat de pensioenregeling niet meer voldoet aan de rechten van de werknemer(s). Het is in zo'n geval van belang om te kijken of de werknemer en/of ondernemingsraad en werkgever er samen uit kunnen komen. Het is dus beter in deze situatie een conflict te voorkomen. Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Op deze wijze wordt duidelijk waar de risico's voor beide partijen liggen.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies voor werknemers en/of de ondernemingsraad

 • Begeleiden ondernemingsraad bij instemming over invoering of wijziging pensioen.
 • Check van de pensioenregeling.
 • Wordt er bij aanbod van een nieuwe (gewijzigde) pensioenregeling rekening gehouden met de bestaande arbeidsvoorwaarden.
 • Geschil over pensioen met de werkgever oplossen.
 • Pensioenschade bij ontslag bepalen.
 • Waardeoverdracht (verstandig of niet).
 • Echtscheiding (pensioenverevening en/of conversie).
 • Second opinion pensioenregeling.
 • Begeleiden van ondernemingsraden bij geschillen.

Pensioenadvies voor OR en werknemer van VMD KOSTER

Contact over pensioenadvies voor werknemers en OR

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek met één van onze pensioenadviseurs. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar . VMD Koster  adviseert alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. U komt achteraf dus niet voor verrassingen te staan.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers
Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten