Verzekeren ondernemers

Verzekeringen voor de ondernemer

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk stil te staan bij uw verzekeringen. Zo voorkomt u dat u onvoldoende of juist dubbel verzekerd zijn. Ook wilt u niet te veel betalen. Laat daarom een vergelijking maken van verschillende aanbieders.

Bepaal samen met een adviseur van VMD Koster welke risico’s u af wilt dekken met een verzekering. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt? En bent u verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt voor een fout advies?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Jaarlijks raken ongeveer 50.000 ondernemers arbeidsongeschikt. Dat heeft grote gevolgen voor het zakelijke en privé vermogen. Mogelijk wordt zelfs het voortbestaan van de onderneming bedreigd. Want voor ondernemers bestaat geen vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u dus zelf zorgen voor een voorziening waarmee het inkomen op peil blijft. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten als u niet kunt werken.

Offerte bedrijfsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor ondernemers

Voor (zelfstandig) ondernemers is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  (AVB) onmisbaar. Als u schade toebrengt aan derden of goederen van derden wordt u aansprakelijk gesteld. De kosten daarvan kunnen heel hoog oplopen als u niet verzekerd bent. Voor bepaalde beroepsgroepen mag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ook niet ontbreken.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Met de AVB bent dan verzekerd voor schade die u hebt gemaakt tijdens uw werk of opdracht. Een AVB vergoedt letsel- en materiële schade. Een misvatting is dat de particulier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ook voldoet voor ondernemers. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit echter zakelijk aangegane risico’s uit!

Offerte bedrijfsaansprakelijkheid

 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Bepaalde beroepsgroepen lopen een hoger risico doordat ze naast materiële schade ook vermogensschade kunnen veroorzaken. De BAV dekt de gevolgen van vermeende of gebleken fouten, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde schade lijdt. Voor bijvoorbeeld organisatieadviseurs,  consultants,  accountants, advocaten en architecten  is de BAV een belangrijk onderdeel van het verzekeringspakket.

Offerte beroepsaansprakelijkheid