Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verzekeren ondernemers

Verzekeringen voor de ondernemer

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk stil te staan bij uw verzekeringen. Bepaal samen met een adviseur van VMD Koster welke risico’s u af wilt dekken met een verzekering. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt? En bent u verzekerd als u aansprakelijk gesteld wordt voor een fout advies?

Aandachtspunten verzekeringen voor ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers besteden niet al te veel aandacht aan hun verzekeringen. Daardoor komt het voor dat zij onvoldoende of juist dubbel verzekerd zijn. Ook gebeurt het dat zij onnodig veel premie betalen omdat geen vergelijking is gemaakt van verschillende aanbieders. Hoe zit het bij u?

Afspraak maken over risicobeheer voor u als ondernemer