Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Aansprakelijkheid ondernemer

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor ondernemers

Voor (zelfstandig) ondernemers is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  (AVB) onmisbaar. Als u schade toebrengt aan derden of goederen van derden wordt u aansprakelijk gesteld. De kosten daarvan kunnen heel hoog oplopen als u niet verzekerd bent. Voor bepaalde beroepsgroepen mag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ook niet ontbreken.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Met de AVB bent dan verzekerd voor schade die u hebt gemaakt tijdens uw werk of opdracht. Een AVB vergoedt letsel- en materiële schade. Een misvatting is dat de particulier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ook voldoet voor ondernemers. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit echter zakelijk aangegane risico’s uit!

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Bepaalde beroepsgroepen lopen een hoger risico doordat ze naast materiële schade ook vermogensschade kunnen veroorzaken. De BAV dekt de gevolgen van vermeende of gebleken fouten, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde schade lijdt. Voor bijvoorbeeld organisatieadviseurs,  consultants,  accountants, advocaten en architecten  is de BAV een belangrijk onderdeel van het verzekeringspakket.