Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die adviseren

Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op beroepsfouten. Zoals een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u hiertegen. Bij VMD Koster krijgt u eerlijk en helder advies over de beste verzekering voor uw bedrijf.

Offerte aanvragen voor de BAV

Financiële schade beroepsaansprakelijkheid

U bent verzekerd als door u of uw medewerker een fout is gemaakt of een verkeerd advies is gegeven en uw bedrijf wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever. De BAV dekt de zuivere vermogensschade, met andere woorden de financiële schade.

Onafhankelijk advies over beroepsaansprakelijkheid

Onze specialisten op het gebied van risicobeheer gaan graag met u in gesprek. Samen met u bekijken welke risico’s u loopt en of u die kunt dragen. Als een verzekering verstandig is, adviseren wij u daarover. Vraag een offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering  aan en wij nemen contact met u op. Of bel voor een afspraak 0172 611 116.

Offerte beroepsaansprakelijkheid

Welke bedrijven is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar?

Deze verzekering dekt de gevolgen van vermeende of gebleken fouten, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde schade lijdt. De BAV is vooral onmisbaar voor deze beroepsgroepen:

 • Organisatieadviesbureaus
 • Automatiseringsbedrijven
 • Management consultants
 • Accountants en belastingconsulenten
 • Advocaten
 • Architecten
 • Artsen en andere medisch specialisten
 • Ingenieursbureaus
 • Interim managers
 • Notarissen
 • Makelaars van onroerend goed
 • Adviseurs op het gebied van marketing, reclame en communicatie

Deze beroepsgroepen leveren of verrichten diensten. Als er dus door één van deze specialisten een schade wordt veroorzaakt door een fout (onjuist handelen, vergissingen of nalaten) zal dit voornamelijk financiële schade tot gevolg hebben. In dit geval kunnen zij beroep doen op de BAV, als zij deze verzekering hebben afgesloten.

Voordelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Risicobeheersing
  Met de BAV wentelt u het gedekte aansprakelijkheidsrisico en de vaak hoge bijkomende kosten af op de verzekeraar. De impact van een dergelijke aanspraak op de continuatie van uw onderneming en de voortgang van de bedrijfsvoering zal hierdoor verkleind worden.
 • Juridisch
  De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wellicht beperkt of uitsluit, niet altijd respecteren. Een BAV geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter terzijde worden geschoven.
 • Commercieel
  Vaak schrijven opdrachtgevers aan leveranciers voor, dat zij zich dienen te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u kans dat u opdrachten misloopt.
 • Voldoen aan regelgeving
  Er zijn overkoepelende beroepsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor haar leden.

Wat is het verschil tussen de BAV en de AVB?

Soms wordt de BAV verward met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (kortweg AVB). De meeste bedrijven hebben wel een AVB, maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt geen zuivere vermogensschade. Wanneer u de BAV sluit samen met AVB, dan heeft u een complete dekking. De BAV voor financieel nadeel / vermogensschade en de AVB voor zaak- en personenschade.

Offerte BAV aanvragen