Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de zakelijke dienstverlening

Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op eventuele beroepsfouten. Zoals een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u hiertegen. U bent verzekerd als door u of uw medewerker een fout is gemaakt of een verkeerd advies is gegeven en uw bedrijf wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door uw opdrachtgever. De BAV dekt de zuivere vermogensschade, oftewel de financiële schade.

Offerte aanvragen voor de BAV

Welke beroepsgroepen kunnen niet zonder BAV?

Deze verzekering dekt de gevolgen van vermeende of gebleken fouten, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde schade lijdt. De BAV richt zich op specifieke beroepsgroepen, zoals:

 • Organisatieadviesbureaus
 • Automatiseringsbedrijven
 • Management consultants
 • Accountants en belastingconsulenten
 • Advocaten
 • Architecten
 • Artsen en andere medisch specialisten
 • Ingenieursbureaus
 • Interim managers
 • Notarissen
 • Makelaars van onroerend goed
 • Adviseurs op het gebied van marketing, reclame en communicatie

Deze beroepsgroepen leveren of verrichten diensten. Als er dus door één van deze specialisten een schade wordt veroorzaakt door een fout (onjuist handelen, vergissingen of nalaten) zal dit voornamelijk financiële schade tot gevolg hebben. In dit geval kunnen zij beroep doen op de BAV, als zij deze verzekering hebben afgesloten.

Uw belang bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Risicobeheersing
  Met de BAV wentelt u het gedekte aansprakelijkheidsrisico en de vaak hoge bijkomende kosten af op de verzekeraar. De impact van een dergelijke aanspraak op de continuatie van uw onderneming en de voortgang van de bedrijfsvoering zal hierdoor verkleind worden.
 • Juridisch
  De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wellicht beperkt of uitsluit, niet altijd respecteren. Een BAV geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter terzijde worden geschoven.
 • Commercieel
  Vaak schrijven opdrachtgevers aan leveranciers voor, dat zij zich dienen te verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u kans dat u opdrachten misloopt.
 • Voldoen aan regelgeving
  Er zijn overkoepelende beroepsorganisaties die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor haar leden.

Wat is het verschil tussen de BAV en de AVB?

Soms wordt de BAV verward met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (kortweg AVB). De meeste bedrijven hebben wel een AVB, maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt geen zuivere vermogensschade. Wanneer u de BAV sluit samen met AVB, dan heeft u een complete dekking. De BAV voor financieel nadeel / vermogensschade en de AVB voor zaak- en personenschade.

Een adviesgesprek over uw aansprakelijkheidsrisico's?

Onze specialisten op het gebied van risicobeheer gaan graag met u in gesprek. Samen met u bekijken welke risico’s u loopt en of u die kunt dragen. Als een verzekering verstandig is, adviseren wij u daarover. Bel voor een afspraak naar 0172 611 116 of stuur een e-mail naar . U kunt ook dit korte formulier invullen. Daarmee geeft u de belangrijkste gegevens aan ons door. Wij nemen na ontvangst contact met u op.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

Zowel bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) gaat om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van uw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van financiële schade.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) richt zich op specifieke beroepsgroepen, zoals:

• Accountants en belastingconsulenten
• Advocaten
• Architecten
• Artsen/specialisten
• ICT-bedrijven
• Ingenieursbureaus
• Interim managers
• Notarissen
• Makelaars in onroerend goed
• Organisatieadviesbureaus

Deze beroepsgroepen leveren of verrichten diensten. Als er dus door één van deze specialisten een schade wordt veroorzaakt door een fout (onjuist handelen, vergissingen of nalaten) zal dit voornamelijk financiële schade tot gevolg hebben. In dit geval kunnen zij beroep doen op de BAV, als zij deze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hebben afgesloten.

Offerte beroepsaansprakelijkheid aanvragen

Wat houdt de beroepsaansprakelijkheid verzekering precies in?

Bedrijven zijn niet alleen aansprakelijk voor het op de markt brengen van producten (productaansprakelijkheid), maar ook voor de diensten die worden verricht (beroepsaansprakelijkheid). Daarvoor bestaat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Deze verzekering dekt de gevolgen van vergissingen en nalatigheden, die iemand maakt tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep en waardoor een derde vermogensschade lijdt. Deze vermogensschade is niet verzekerd binnen de gewone aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Waarom moet ik beroepsaansprakelijkheid verzekeren?

De ontwikkelingen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid gaan razendsnel. Wettelijk bestaat er steeds meer gelegenheid om contractspartijen aansprakelijk te stellen voor vermogensschade. Daarnaast groeit het maatschappelijk besef om deze mogelijkheden actief te benutten. Een goede verzekering is daarom noodzakelijk.

Offerte beroepsaansprakelijkheid aanvragen
Ga naar alle veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten