Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen grote claims als gevolg van schade die voortvloeit uit beroepsfouten. Bijvoorbeeld een verkeerd advies of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Als ondernemer loopt u het risico om aangesproken te worden op deze beroepsfouten. Bij VMD Koster krijgt u eerlijk en helder advies over de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als BAV) voor uw bedrijf.

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voordelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Risicobeheersing
  Een aansprakelijkheidsclaim brengt vaak hoge kosten met zich mee. Met de BAV draagt u niet zelf, maar de verzekeraar dit risico. De impact van zo’n claim zou zonder verzekering de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen.
 • Juridisch
  Zelfs als u denkt dat u de aansprakelijkheidsrisico's juridisch goed dichtgetimmerd heeft, kan er toch een claim tegen u ingediend worden. De BAV beschermt u en dekt de kosten van verweer.
 • Commercieel
  Vaak eisen opdrachtgevers van leveranciers dat zij zich verzekeren tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. Zonder deze verzekering loopt u dus kans dat u opdrachten misloopt. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u een aantrekkelijkere partner.
 • Voldoen aan regelgeving
  Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet u aan regelgeving, bijvoorbeeld van beroepsorganisaties die dit verplicht stellen voor de leden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advies van VMD Koster

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Iedereen die een adviserend bedrijf heeft, heeft te maken met beroepsaansprakelijkheid. Mensen doen een beroep op uw expertise en advies. Op het moment dat er schade ontstaat door verkeerd advies kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een rekenfout of medische fout. Indien u zelf niet wilt opdraaien voor deze schade en het risico wilt verkleinen, kiest u voor een passende verzekering. Dit is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt tegen onopzettelijke fouten die zich voordoen in de uitvoering van uw beroep. Schade die voortvloeit uit een verkeerd advies kan niet op u persoonlijk worden verhaald, maar valt daarmee onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Met name adviserende bedrijven zijn gebaat bij zo’n verzekering. Veel voorkomende aanvragen zijn:

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering jurist
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingenieur

Verder kiezen deze beroepsgroepen vaak voor een BAV:

 • Organisatieadviesbureaus
 • Automatiseringsbedrijven
 • Management consultants
 • Accountants en belastingconsulenten
 • Advocaten
 • Architecten
 • Artsen en andere medisch specialisten
 • Ingenieursbureaus
 • Interim managers
 • Notarissen
 • Makelaars van onroerend goed
 • Adviseurs op het gebied van marketing, reclame en communicatie

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bestaan uit een maandelijkse premie. De premie wordt afgestemd op de branche, de bedrijfsomvang, hoeveelheid personeel en omzet. Sommige verzekeraars eisen dat u lid bent van een erkende branchevereniging om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Verder kunt u meestal het maximaal te verzekeren bedragen zelf kiezen uit een aantal staffels. Dit heeft directe invloed op de exacte hoogte van de te betalen premie.

Bij VMD Koster vergelijken we diverse verzekeraars om te kijken welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij u past. Op die manier bent u altijd goed gedekt zonder te veel te betalen.

Offerte beroepsaansprakelijkheid

Wat zijn de volgende stappen na uw offerteaanvraag?

Verschil beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is het verschil tussen de BAV en de AVB? Soms wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verward met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De meeste bedrijven hebben wel een AVB, maar deze dekt uitsluitend schade aan zaken van derden of letsel van personen. Een AVB dekt geen zuivere vermogensschade. Wanneer u de BAV sluit samen met AVB, dan heeft u een complete dekking. De BAV voor financieel nadeel / vermogensschade en de AVB voor zaak- en personenschade.

Dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering dekt schade die voortvloeit uit beroepsfouten. Hier zit een maximaal bedrag aan per jaar en per claim. Opzettelijke fouten zijn nooit gedekt. Ook is het recht van landen buiten de EU vaak uitgesloten. Vindt u het lastig om te beoordelen of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering relevant is? Daar adviseert VMD Koster u graag over.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit u natuurlijk af via VMD Koster. Onafhankelijk advies op basis van een risicoanalyse en het vergelijken van diverse verzekeraars faciliteren wij standaard. Ons doel is een optimale dekking voor de beste prijs met onafhankelijke service. Weten wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u betekent? Bel 0172 611 116 of vraag een offerte aan.

Offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering