Verzuim-ontzorg-verzekering

Advies over de verzuim-ontzorg-verzekering

Bij VMD Koster kunt u de verzuim-ontzorg-verzekering aanvragen. Dit is een nieuwe verzekering die vooral voor bedrijven met 2 tot en met 75 medewerkers de oplossing is. Want u verzekert de verzuimkosten en voldoet aan alle regels uit de Wet verbetering poortwachter.

Offerte verzuim-ontzorg-verzekering

Wat is het verschil met de bestaande verzuimverzekering?

Met de verzuim-ontzorg-verzekering loopt de werkgever als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV. Juridisch is dat risico er nu wel voor de werkgever. Maar als de werkgever nu al een goede verzuimverzekering en arbodienst heeft, is dat risico verwaarloosbaar. Het is dus een nieuw product dat bestaat uit al bestaande diensten, maar wel met extra zekerheid.

 

Verzuimverzekering

Verzuim-ontzorg-verzekering

Dekking van het financiële risico van loondoorbetaling

Altijd gekoppeld aan een arbodienst

Vrije keuze arbodienst en welke diensten worden afgenomen

Premiestabiliteit

Gegarandeerd geen extra kosten voor re-integratieactiviteiten

Geen risico op loonsanctie van het UWV (als de werkgever te kort schiet)

Eigen risico mogelijk

Wat is de premie van de verzuim-ontzorg-verzekering?

Door de combinatie met de arbodienst en de premiestabiliteit ligt de premie meestal iets hoger dan bij een gewone verzuimverzekering. Vraag een offerte aan voor een voorstel op maat. Het kabinet geeft een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro. Kleine werkgevers kunnen hier van profiteren.

Waarom is de verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd?

Nederland kent strenge regels voor de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Zo moeten werkgevers het loon van een werknemer bij ziekte de eerste twee jaar doorbetalen. Ook komen er veel verplichtingen voort uit de Wet verbetering poortwachter. Veel kleine werkgevers zijn daarom onzeker over dit onderwerp. Om hen tegemoet te komen is de verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

Advies op maat? Vraag een offerte aan voor de verzuim-ontzorg-verzekering

Ontzorgen van bedrijven bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel is het uitgangspunt van het plan. Dat past perfect bij de visie en werkwijze van VMD Koster. U kunt bij ons een verzuim-ontzorg-verzekering óf een verzuimverzekering (met daaraan gekoppeld een goede arbodienst) afsluiten. Vraag een offerte aan zodat wij u kunnen adviseren. U kunt ook eerst contact opnemen met één van onze verzuimspecialisten via 0172 611 116.

Offerteformulier verzuim-ontzorg-verzekering

 

Video: maak kennis met de verzuim-ontzorg-verzekering