Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Jaarlijks raken ongeveer 50.000 ondernemers arbeidsongeschikt. Dat heeft grote gevolgen voor het zakelijke en privé vermogen. Mogelijk wordt zelfs het voortbestaan van de onderneming bedreigd. Want voor ondernemers bestaat geen vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u dus zelf zorgen voor een voorziening waarmee het inkomen op peil blijft. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt ervoor dat u als ondernemer niet zonder inkomen komt te zitten als u niet kunt werken.

Offerte AOV aanvragen

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Bent u zelfstandig ondernemer, DGA of zzp'er? Dan is een goede AOV bijna altijd onmisbaar. Niet alleen voor het behoud van uw levensstandaard, maar vaak ook voor de continuïteit van uw bedrijf.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het is mogelijk om een AOV zo samen te stellen dat deze altijd binnen uw budget past. Hoeveel u betaalt hangt van een groot aantal factoren af. Van uw beroep bijvoorbeeld. Daarnaast is de premie afhankelijk van de keuzes die u maakt. De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Welke keuzes heeft u bij het afsluiten van een AOV?

  • Hoogte verzekerd bedrag
  • Eindleeftijd van uw verzekering
  • Aantal dagen wachttijd voordat u een uitkering ontvangt
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium (beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid)

Wat voor advies krijg ik over de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Voor AOV’s heeft u veel keuzes en bestaat er een uitgebreid aanbod. Hoe kiest u een AOV die past bij uw financiële situatie? En biedt de AOV dan voldoende bescherming tegen de risico’s die u, uw familie en uw onderneming lopen? Onze dienstverlening is volledig ingericht om u daarbij te adviseren en te begeleiden. Bij VMD Koster krijgt u onafhankelijk advies op maat.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek over de AOV?

Wilt u een afspraak voor een financieel advies? Vul het offerteformulier voor de AOV in. Wij nemen vervolgens contact met u op. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw persoonlijke en financiële situatie. Wilt u vooraf al informatie over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen? Open dan het dienstverleningsdocument over risico's afdekken.

Offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veelgestelde vragen

Zijn de premies van de AOV aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Als u zelf de verzekerde bent, zijn de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een AOV fiscaal aftrekbaar in box 1. De premies worden erkend als 'uitgaven voor inkomensbehouding'. 

U betaalt periodiek een premie voor de AOV. Die premie kunt u in mindering brengen op uw inkomen bij opgave van de inkomstenbelasting. Onze adviseurs kunnen u natuurlijk vertellen hoe dit precies in z'n werk gaat.

Offerte AOV aanvragen

Premie AOV aftrekbaar inkomstenbelasting

Is zelf sparen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zelf geld reserveren is een goede keus, maar ziekte en arbeidsongeschiktheid komen altijd onverwacht. Het is dan ook wel de vraag of uw kapitaal op dat moment groot genoeg is om het inkomensverlies op te vangen. Onze ervaring is dat ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten verzekeren tot ze voldoende reserves hebben opgebouwd om met pesioen gaan. Dat moment ligt helaas weleens na de pensioendatum.

Hoe weet ik of ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig heb?

Om vast te stellen of het voor u zinvol is om voorzieningen te treffen, is het raadzaam om je persoonlijke en zakelijke situatie goed op een rij te zetten. Wij kunnen u hiermee helpen met ons Persoonlijk Financieel Advies.

Kunt u tijdelijk terugvallen op het inkomen van uw partner of heeft u voldoende geld achter de hand? Dan zijn voorzieningen meestal niet direct nodig. Bent u ook tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid afhankelijk van uw inkomen? Denk dan goed na over het treffen van voorzieningen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Adviesgesprek over de AOV

Moet ik als startend ondernemer al nadenken over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid?

Ja, dat is wel verstandig. Wanneer u niet over voldoende middelen beschikt om een periode zonder inkomen te overbruggen, dan kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen. In de eerste drie maanden na de oprichting van het bedrijf heb je de meeste mogelijkheden. Naast een private verzekering staat in die periode ook de vrijwillige verzekering van het UWV open. Als je niet of alleen onder zeer beperkende voorwaarden bij een private verzekeraar wordt geaccepteerd staat de vangnetverzekering voor je open.

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering bij ziekte?

Nee, u heeft geen recht op een uitkering van de overheid. Sinds de afschaffing van de WAZ in 2004 is er van overheidswege voor zelfstandigen niets meer geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers mogen zelf bepalen of zij de inkomensrisico’s al dan niet willen afdekken. Je kunt geld opzij leggen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen bij een private verzekeraar of het UWV.

Uitkering bij ziekte zelfstandig ondernemer

Ga naar alle veelgestelde vragen