Fiscale en sociale cijfers 2014

Fiscale en sociale cijfers 2014

Vrijdag 3 januari 2014

Fiscale en sociale cijfers 2014

Ieder jaar informeren wij u over de aangepaste fiscale en sociale cijfers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. In dit artikel ziet u de bedragen die per 1 januari 2014 van toepassing waren.

Op onze website vindt u ook de volgende overzichten:

AOW-franchise

AOW-franchise ‘Witteveen’: € 13.449,--

De AOW-franchise wordt berekend door 10/7 maal de som van de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon te nemen.

Uitkeringen AOW

Gehuwd: € 9.414,24
Ongehuwd: € 13.732,92

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief tegemoetkoming van € 307,08.

Uitkeringen ANW

Alleenstaande ouder: € 18.155,52
Nabestaandenuitkering: € 14.533,20
Uitkering wees tot 10 jaar: € 4.650,60
Uitkering wees 10 tot 16 jaar: € 6.975,96
Uitkering wees 16 tot 21 / 27 jaar: € 9.301,32

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief tegemoetkoming van € 198,--.

Maximum WIA uitkerings- en premieloon

Maximum dagloon per jaar: € 51.417,--
Maximum premieloon per jaar: € 51.414,--

Minimumloon

Per jaar: € 19.253,38

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2014 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.