Fiscale en sociale cijfers 2016

Fiscale en sociale cijfers 2016

Dinsdag 15 december 2015

Fiscale en sociale cijfers 2016

Op deze pagina vindt u de fiscale en sociale cijfers voor 2016. Hieronder vindt u onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2016 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

Op onze website vindt u ook de volgende overzichten:

Franchise in uw pensioenregeling

Indien in uw pensioenregeling een hogere aftrek dan de Witteveen-franchise wordt gehanteerd of wanneer u hierover twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. In het document vermelden wij ook andere relevante grondslagen zodat u deze gegevens in een duidelijk overzicht ter beschikking heeft.

Contact

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar pensioen@vmdkoster.nl 

Hoogte van de AOW-uitkering

De hieronder genoemde bedragen zijn bruto, inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.

AOW-uitkering Per maand   Per jaar  
Gehuwd 809,51   9.714,12  
Ongehuwd 1.184,23   14.210,76  

AOW-franchises 2016

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28.

Het bedrag moet naar boven worden afgerond.  

AOW-franchise Berekening 2016   (2015)  
Middelloonregeling 100/75 12.952,00   (€ 12.642,00)  
Middelloonregeling 100/70 13.877,00   (€ 13.545,00)  
Eindloonregeling 100/66,28 14.656,00   (€ 14.305,00)  

Maximum pensioengevend loon 2016

Sinds vorig jaar wordt de pensioenopbouw gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven de aftoppingsgrens.

Aftoppingsgrens    
Per 1 januari 2016 101.519,00  

Uitkeringen ANW

De hieronder genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.  

ANW-uitkering    
Nabestaandenuitkering 14.837,52  
Uitkering wees tot en met 9 jaar 4,948,92  
Uitkering wees 10 tot en met 15 jaar 7.322,88  
Uitkering wees 16 tot en met 20 jaar 9.696.84  

Maximum WIA uitkeringsloon

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit echter wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon  

Maximum dagloon    
Per 1 januari 2016 52.766,37  

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2016 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.  

Minimum loon Per maand     Per jaar  
Per 1 januari 2016 1.646,57   19.758,82