Fiscale en sociale cijfers 2020

Fiscale en sociale cijfers 2020

Vrijdag 20 december 2019

Fiscale en sociale cijfers 2020: AOW-franchise en WIA-loongrens

Onze specialisten op het gebied van pensioen en inkomen hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2020. Op deze pagina vindt u onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2020 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

De cijfers van andere jaren

AOW-franchises 2020

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering.  Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het uitgangspunt is de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd.

AOW-franchise

Berekening

2020

(2019)

Middelloonregeling (beschikbare premie)

100/75

€ 14.167

€ 13.785

Middelloonregeling (beschikbare premie)

100/70

€ 15.178

€ 14.770

Eindloonregeling

100/66,28

€ 16.030

€ 15.599

Maximum pensioengevend loon 2020

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.

Aftoppingsgrens

2020

(2019)

Per 1 januari

€ 110.111

€ 107.593

Maximum WIA uitkeringsloon (WIA-loongrens)

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon of WIA-loongrens).

Maximum dagloon

2020

(2019)

Per jaar

€ 57.232

€ 55.927

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Onderstaande bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen, de nominale zorgpremie en zorgtoeslag (AOW) en de tegemoetkoming aan ANW-gerechtigden.

AOW-uitkering

Bruto per maand

Vakantiegeld per maand

Per jaar (inclusief)

Gehuwd

€ 833,92

€ 51,46

€ 10.624,56

Ongehuwd

€ 1.230,24

€ 72,04

€ 15.627,36

 

ANW-uitkering

Bruto per maand

Vakantiegeld per maand

Per jaar (inclusief vakantiegeld)

Nabestaandenuitkering

€ 1.230,49

€ 87,39

€ 15.814,56

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienst-verband. De hoogte van dit bedrag wijzigt per 1 juli, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum loon

Per maand

Per jaar

Per 1 januari 2020

€ 1.785,89

€ 21.430,66

Indexatie

Vanaf 1 januari worden onze abonnementstarieven aangepast aan de consumentenprijsindex die wordt gepubliceerd door het CBS. Deze bedraagt voor 2020 +2,72%.