Fiscale en sociale cijfers 2015

Fiscale en sociale cijfers 2015

Maandag 5 januari 2015

Fiscale en sociale cijfers 2015

Fiscale en sociale cijfers 2015 Zoals ieder jaar informeren wij u over de aangepaste fiscale en sociale cijfers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. Per 1 januari 2015 zijn onderstaande bedragen van toepassing.

Op onze website vindt u ook de volgende overzichten:

AOW-franchise

 • AOW-franchise ‘Witteveen 2014’: € 13.545,--
 • AOW-franchise ‘Witteveen 2015’: € 12.642,--

De AOW-franchise Witteveen 2014 wordt berekend door 10/7 maal de som van de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon te nemen. Nieuw is de mogelijkheid om als franchise 100/75 maal de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon aan te houden (Witteveen 2015).

Uitkeringen AOW

 • Gehuwd: € 9.481,32
 • Ongehuwd: € 13.866,24

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.

Uitkeringen ANW

 • Nabestaandenuitkering: € 14.658,64
 • Uitkering wees tot 10 jaar: € 4.690,80
 • Uitkering wees 10 tot 16 jaar: € 7.036,20
 • Uitkering wees 16 tot 21 / 27 jaar: € 9.381,48

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.

Maximum WIA uitkerings- en premieloon

 • Maximum dagloon per jaar: € 51.978,15
 • Maximum premieloon per jaar : € 51.976,--

Minimumloon

 • Per jaar: € 19.463,33

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2015 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.