Fiscale en sociale cijfers 2019

Fiscale en sociale cijfers 2019

Woensdag 2 januari 2019

Fiscale en sociale cijfers 2019: AOW-franchise en WIA-loongrens

Onze specialisten op het gebied van pensioen en inkomen hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2019. Op deze pagina vindt u onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2019 voor uw pensioenregeling van toepassing is.

De fiscale en sociale cijfers van andere jaren

AOW-franchises 2019

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.

AOW-franchise Berekening 2019 (2018)
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/75 € 13.785,- (€ 13.344,-)
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/70 € 14.770,- (€ 14.296,-)
Eindloonregeling 100/66,28 € 15.599,- (€ 15.099,-)

Maximum pensioengevend loon 2019

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.  

Aftoppingsgrens 2019 (2018)
Per 1 januari € 107.593,- € 105.075,-

Maximum WIA uitkeringsloon (WIA-loongrens)

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon of WIA-loongrens).  

Maximum dagloon 2019 (2018)
Per 1 januari € 55.927,00 € 54.616,86

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Onderstaande bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen, de nominale zorgpremie en zorgtoeslag (AOW) en de tegemoetkoming aan ANW-gerechtigden.  

AOW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief vakantiegeld)
Gehuwd € 809,81 € 51,75 € 10.338,72
Ongehuwd € 1.190,58 € 72,44 € 15.156,24

 

ANW-uitkering Bruto per maand Vakantiegeld per maand Per jaar (inclusief vakantiegeld)
Nabestaandenuitkering € 1.204,39 € 86,94 € 15.495,96

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag wijzigt per 1 juli, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum loon Per maand Per jaar
Per 1 januari 2018 € 1.745,06 € 20.940,77