Fiscale en sociale cijfers 2017

Fiscale en sociale cijfers 2017

Donderdag 29 december 2016

Fiscale en sociale cijfers 2017

De fiscale en sociale cijfers voor 2017 zijn bekend. Daarom hebben wij voor u overzicht gemaakt. Op deze pagina vindt u onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2017 voor uw pensioenregeling van toepassing is. De cijfers zijn ook als PDF te downloaden.

De fiscale en sociale cijfers van andere jaren

AOW-franchises 2017

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond.  

AOW-franchise Berekening  2017 (2016)
Middelloonregeling (beschikbare premie)  100/75 € 13.123,00   (€ 12.952,00)
Middelloonregeling (beschikbare premie)  100/70 € 14.061,00   (€ 13.877,00)
Eindloonregeling 100/66,28 € 14.850,00   (€ 14.656,00)

Maximum pensioengevend loon 2017

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.  

Aftoppingsgrens  2017 (2016)
Per 1 januari € 103.317,00   € 101.519,00

Maximum WIA uitkeringsloon

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon.

Maximum dagloon  2017 (2016)
Per 1 januari € 53.705,97   € 52.766,37


Contact met een adviseur over uw pensioenregeling of inkomensverzekeringen?

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Bruto bedragen, inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen.  

AOW-uitkering   Per maand   Per jaar
Gehuwd € 820,18 € 9.842,16
Ongehuwd € 1.199,40   € 14.392,80
     
ANW-uitkering Per maand Per jaar
Nabestaandenuitkering € 1.250,62   € 15.007,44
Uitkering wees tot en met 9 jaar € 416,98 € 5.003,76
Uitkering wees 10 tot en met 15 jaar  € 617,09 € 7.405,08
Uitkering wees 16 tot en met 20 jaar  € 817,19 € 9.806,28

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2017 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.  

Minimum loon   Per maand Per jaar
Per 1 januari 2017  € 1.675,73   € 20.108,76

Advies over sociale en fiscale cijfers 2017?