Werkgeversbijdrage bij de zorgverzekering

Werkgeversbijdrage bij de zorgverzekering

Woensdag 18 oktober 2023

Waarom de werkgeversbijdrage bij de zorgverzekering een goed idee is

Steeds meer mensen hebben problemen om rond te komen. Als werkgever kun je jouw medewerkers helpen uit de problemen te blijven. De vrijwillige werkgeversbijdrage voor de collectieve zorgverzekering is één van de opties om te werken aan financieel fitte medewerkers. Wij leggen uit hoe je deze werkgeversbijdrage het beste in kan zetten. 

Financiële problemen bij medewerkers

De prijzen van energie, gezondheidszorg en andere basisbehoeften stijgen snel. Voor veel mensen heeft dit tot gevolg dat ze rekeningen niet meer kunnen betalen. Of simpelweg niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het is begrijpelijk dat dit kan leiden tot verhoogde werkstress, toename van het ziekteverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. Zeker als medewerkers hun zorgkosten niet kunnen betalen, kan dat gevolgen hebben voor hun mentale en fysieke gezondheid. 

Financiële problemen zijn geen makkelijk onderwerp om te bespreken. Het is daarom belangrijk om op een proactieve manier om te gaan met financiële zorgen bij medewerkers. Zowel op individueel als organisatieniveau. Een mogelijkheid op organisatieniveau is het inzetten van de vrijwillige werkgeversbijdrage. 

Vrijwillige werkgeversbijdrage en de collectieve zorgverzekering

Een vrijwillige werkgeversbijdrage is een tegemoetkoming van de werkgever aan de werknemer voor de zorgverzekering. Deze werkgeversbijdrage staat los van de (verplichte) inkomensafhankelijke bijdrage (IAB). De werkgeversbijdrage geldt alleen als de medewerker zich verzekert via het werk. Deelname aan de collectieve zorgverzekering is dus noodzakelijk.

De werkgeversbijdrage draagt direct bij aan de gezondheidsdoelen die je via de collectieve zorgverzekering wilt behalen. Een vrijwillige werkgeversbijdrage is een waardevolle toevoeging aan de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voordelen vrijwillige werkgeversbijdrage voor werkgevers

 1. Gunstiger dan loonsverhoging
  Het is mogelijk om de werkgeversbijdrage uit de werkkostenregeling beschikbaar te stellen. Hiermee kun je werkgeverslasten besparen. Het kan voordeliger zijn om een vrijwillige werkgeversbijdrage te geven dan loonsverhoging.
 2. Lager verzuim
  Een vrijwillige werkgeversbijdrage stelt medewerkers beter in staat om een aanvullend verzekeringspakket te kiezen. Een medewerker die bijvoorbeeld rugklachten heeft en verzekerd is voor fysiotherapie, zal minder snel zorg mijden. Dit draagt bij aan een lager verzuimpercentage.
 3. Hogere deelnamegraad zorgverzekering
  Een hogere deelnamegraad aan de collectieve zorgverzekering betekent dat de zorgverzekeraar de dienstverlening en de premie beter kan samenstellen.

Voordelen vrijwillige werkgeversbijdrage voor medewerkers

 1. Zorgpremie beter betaalbaar
  De vrijwillige werkgeversbijdrage levert een effectieve en herkenbare bijdrage aan de betaalbaarheid van stijgende (zorg)kosten. Voor medewerkers met een lager of modaal inkomen is het effect het grootst.
 2. Geen invloed op zorgtoeslag
  Wat bij een ‘reguliere’ loonsverhoging wel het geval is, heeft een vrijwillige werkgeversbijdrage aan de zorgpremie via de werkkostenregeling geen negatieve effecten op het recht op zorgtoeslag. 

Betaal de zorgpremie direct aan de zorgverzekeraar

Een andere mogelijkheid voor werkgevers is om de betaling van de zorgpremie rechtstreeks via het salaris van de medewerker (werkgeversincasso) te laten lopen. Je voorkomt hiermee dat medewerkers voor de zorgverzekering in betalingsproblemen komen. En betaal je als werkgever de zorgpremie voor jouw medewerkers per jaar? Dan kan de medewerker hiervan profiteren als je de ontvangen betalingskorting in mindering brengt op de premie die zij betalen. 

Collectieve zorgverzekering als onderdeel van gezondheidsmanagement

Een goede collectieve zorgverzekering met een hoge deelnamegraad draagt bij aan gezondheidsmanagement. Gezondheidsmanagement richt zich op het vasthouden van gezondheid. Medewerkers fit houden dus. Een gevolg van hierin investeren is dat de verzuimcijfers zullen dalen, maar dit is niet de focus.

Advies collectieve zorgverzekering