Als werkgever werken aan financieel fitte medewerkers

Als werkgever werken aan financieel fitte medewerkers

Maandag 2 januari 2023

Als werkgever werken aan financieel fitte medewerkers

Praten over geld op de werkvloer vinden zowel werkgevers als werknemers moeilijk. Maar het is wel een belangrijk thema. Want een op de drie huishoudens heeft moeite met rondkomen. Hier aandacht aan besteden zorgt voor productievere en gelukkigere werknemers.

Feiten en cijfers over financiële problemen medewerkers

  • In 2017 had 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen, in 2022 is dat gestegen naar circa 80%.
  • Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen extra ziek. Ook zijn ze 20% minder productief.
  • 46% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen.
  • Gemiddeld zoeken mensen pas na 5 jaar hulp bij circa 40.000 euro schuld.

Wat is een financieel fitte medewerker?

Een financieel fitte werknemer maakt zich geen zorgen over geldzaken. Hij weet wat zijn inkomsten en uitgaven zijn, komt geen geld tekort en heeft voldoende spaargeld voor onverwachte uitgaven en toekomstplannen. Hij heeft ook ruimte om keuzes voor de toekomst te maken, zoals een opleiding volgen, een andere baan overwegen, eerder met pensioen of met deeltijdpensioen gaan. Daardoor is een financieel fitte werknemer productiever, mobieler, gelukkiger en duurzaam inzetbaar.

Tips om medewerkers financieel fitter te maken

Herken geldzorgen

Als er sprake is van loonbeslag of inhoud van de zorgpremie op het salaris, zijn dit natuurlijk hele duidelijke signalen. Maar er zijn ook andere situaties die kunnen wijzen op financiële problemen. Zoals vragen over het moment van salarisbetaling of verzoeken om meer uren te werken of een voorschot op het salaris te ontvangen.

Bespreek regelmatig hoe het gaat met uw werknemer

Een vertrouwensrelatie tussen werkgever en medewerker is een belangrijke basis om geldzorgen te bespreken. Vraag daarom regelmatig hoe het gaat met jouw medewerker en wat er speelt in zijn leven. Grote levensgebeurtenissen kunnen geldzorgen veroorzaken. Je kunt in deze situaties hulp aanbieden om geldzorgen te voorkomen. En als er problemen zijn, kan je doorverwijzen naar hulp, bijvoorbeeld de website www.geldfit.nl.

Maak het hulpaanbod breed bekend binnen uw organisatie

Er is veel schaamte rondom geldzorgen. Mensen praten hier liever niet over en sommigen zijn bang voor ontslag. Maak daarom ook via anonieme routes duidelijk waar men terecht kan voor hulp binnen en buiten de organisatie. Op www.financieelfittewerknemers.nl vind je hiervoor materialen.

Bied een financiële check aan of organiseer een workshop

Veel mensen overzien niet welke financiële risico’s ze lopen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen of welk werk ze doen. Je kunt werknemers inzicht geven met een financiële gezondheidscheck. Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een gesprek met een budgetcoach of financieel planner. 

Een workshop is een andere optie. De workshop kan gaan over pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden of uit elkaar gaan. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

Advies over vitaliteit en verzuimaanpak

Kijk voor meer tips op financieelfittewerknemers.nl. Of ga in gesprek met onze specialisten op het gebied van vitaliteit en de verzuimaanpak. Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen.

Advies verzuimaanpak