Voldoet u straks ook nog aan de Arbowet?

Voldoet u straks ook nog aan de Arbowet?

Dinsdag 18 april 2017

Voldoet u straks ook nog aan de Arbowet?

Om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid, verandert de Arbowet. Dat gebeurt per 1 juli 2017. U moet dan een basiscontract arbodienstverlening hebben waarin de afspraken over de dienstverlening zijn vastgelegd. Mijn collega’s en ik helpen u graag dit op tijd in orde te maken.

Meer aandacht voor preventie

De wijziging van de Arbowet heeft ook gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de inspanningen die geleverd moeten worden om beroepsziekten te voorkomen. Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie:

  • Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  • De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
  • Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.

Deskundige ondersteuning van de casemanager

Ieder bedrijf moet een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht. Wij hebben daarbij de beste ervaringen met casemanagers van NLG Arbo.

De arbodienstverlening van NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen door aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

Hoe werkt de casemanager van NLG Arbo?

De casemanager is primair de adviseur van de werkgever. De casemanager is tevens het vaste aanspreekpunt voor u als werkgever en uw werknemer. De casemanager denkt mee en adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting. Hij of zij regelt het contact tussen alle betrokken partijen. De casemanager bewaakt ook de wettelijke verplichtingen.

Het meeste verzuim heeft geen medische oorzaak, ook al zijn er nu wel medische klachten. In tegenstelling tot de traditionele bedrijfsartsen kijkt de casemanager niet alleen naar de symptomen van een zieke werknemer, maar ook naar de achterliggende reden van het ontstaan van de klachten.

Voldoen aan alle wettelijke eisen

Door in zee te gaan met NLG Arbo voldoet u zeker aan alle wettelijke eisen. Maar er zijn meer voordelen voor uw bedrijf en uw medewerkers:

  1. Uw eigen casemanager is het vaste aanspreekpunt. Hij of zij kent u en uw bedrijf.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie.
  3. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  4. Efficiënte koppeling tussen de ziekteverzuimverzekering en arbobegeleiding.
  5. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.