Risicobeheer en uw bedrijfsgebouw

Risicobeheer en uw bedrijfsgebouw

Donderdag 5 juli 2018

Risicobeheer en uw bedrijfsgebouw

Verzekeringsadvies voor bedrijven verandert steeds meer in advies over risicobeheer. Bij VMD Koster kijken we dan ook veel verder dan alleen een verzekering wanneer wij met u in gesprek gaan. Wij kunnen voor ieder type bedrijf een compleet en passend advies geven.

Eerste stap is een risicoanalyse

Voordat wij een advies kunnen uitbrengen, maken wij een risicoanalyse. We hebben hier een mooie tool voor ontwikkeld. Daarmee kunnen we samen met de ondernemer of financieel manager alle risico’s in kaart brengen. We kijken dan ook wat er al gedaan wordt om de risico’s in te perken, bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering.

En wat gebeurt er vervolgens? Uit de risicoanalyse komen actiepunten naar voren, voor ons als adviseur en voor het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk wat er moet gebeuren om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Samen zorgen we ervoor dat de actiepunten ook tijdig opgevolgd worden.

Risicobeheer doe je samen

Risicobeheer doe je samen, daarom delen wij graag onze kennis met bedrijven. Een paar voorbeelden daarvan zijn onderstaande tips die u helpen de verzekeringen voor uw bedrijfsgebouw passend te houden en risico’s te verkleinen. Ze helpen u zo vervelende verrassingen te voorkomen.

Laat de elektrische installatie controleren

Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. In preventieclausules wordt daarom gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bij schade kan gevraagd worden om dit aan te tonen. Dat lukt echter niet altijd.

Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Het ontwerp van uw elektrische installatie is dus erg belangrijk voor de brandveiligheid. Er gelden dan ook strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Laat tijdig controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.

Wijzigingen die een verhoogd brandrisico meebrengen altijd doorgeven

Wanneer wij een risico-inventarisatie maken, merken we dat belangrijke wijzigingen die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen, niet altijd worden doorgegeven. En dat is wel heel belangrijk. Want wijzigingen zoals (tijdelijke) verhuur van een bedrijfspand of het aanbrengen van zonnepanelen kunnen van invloed zijn op de dekking van de gebouwenverzekering.

Check de verzekering van uw gebouw en inventaris

Het is ook goed te weten wat er precies verzekerd is. Voor uw bedrijfsgebouw en uw inventaris heeft u waarschijnlijk een gebouwenverzekering en een inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Heel belangrijk. Maar dan moet bij brand of een andere calamiteit de verzekeraar natuurlijk géén aanleiding hebben om de schade af te wijzen of maar een bepaald gedeelte van de schade uit te keren. Ga regelmatig na of de verzekerde som klopt en of alle clausules worden nageleefd.

Denk ook aan milieuschade

Als door uw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Wanneer bijvoorbeeld brand ontstaat en bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een brandverzekering. De opruiming- en saneringskosten zijn voor dan voor eigen rekening. Een oplossing hiervoor is de milieuschadeverzekering.

Contact opnemen