Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering voor uw bedrijf

Als door uw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, heeft dat grote financiële gevolgen voor uw bedrijf. Wanneer bijvoorbeeld brand ontstaat en bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een brandverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. De opruiming- en saneringkosten zijn voor dan voor eigen rekening. Die kosten kunnen fors oplopen. Een oplossing hiervoor is de milieuschadeverzekering (MSV).

Offerte milieuschadeverzekering

Waarom is een milieuschadeverzekering verstandig voor uw bedrijf?

De MSV vergoedt de saneringskosten bij verontreiniging van bodem en/of grond- en oppervlaktewater. Onder de dekking van deze verzekering valt de directe of indirecte milieuschade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Zowel op uw eigen terrein, als het terrein van uw buren.

Wat kost een milieuschadeverzekering?

De MSV dekt tegen een lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

Voorbeelden van mogelijke oorzaken van milieuschade

Milieuschade ontstaat bijvoorbeeld door:

  • Lekkende koelsystemen
  • Schade aan boven- en ondergrondse brandstoftanks
  • Chemische producten
  • Asbest
  • Giertanks
  • Onkruidbestrijdingsmiddelen

Wat als u op een andere locatie werkzaamheden uitvoert?

Ook de risico’s van uw werkzaamheden die u bij klanten uitvoert kunt u afdekken. Het is van groot belang op de hoogte te zijn van dit risico en maatregelen te treffen aangezien u een wettelijke saneringsplicht hebt.

Bent u op zoek naar een adviseur met veel kennis over milieuschade?

VMD Koster is gespecialiseerd in risicobeheer. De kans op milieuschade en de MSV nemen wij daarom altijd mee in ons adviesgesprek. Voor meer informatie, een passend advies of het aanvragen van de verzekering kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen