Inventaris en goederen verzekeren

Inventaris en goederen verzekeren

Maandag 13 november 2023

Inventaris en goederen verzekeren: waar moet je op letten?

Door brand of inbraak kun je in één klap de hele goederenvoorraad verliezen. Ook schade aan inventaris is snel een grote kostenpost. De inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris van jouw bedrijf. Een verzekering die daarom onmisbaar is voor veel bedrijven. Gelukkig ontbreekt de verzekering meestal ook niet, maar er zijn wel wat aandachtspunten waar niet elke ondernemer zich bewust van is.

Advies verzekeren inventaris en goederen

Wat is beter: 1 verzekering of 2 losse verzekeringen?

Bedrijfsmiddelen worden vaak verzekerd op 1 verzekering: de inventaris- en goederenverzekering. Je krijgt 1 polis met een uitgebreide dekking voor alle bedrijfsmiddelen. In sommige gevallen is het echter beter een losse verzekering af te sluiten. Is het alleen nodig schade a grondstoffen, eindproducten of andere handelswaren te verzekeren? Dan kies je voor een losse goederenverzekering. Als er geen goederen verzekerd moeten worden, maar wel inventaris, zoals de inrichting van uw bedrijf en machines, dan is alleen de inventarisverzekering voldoende.

Is een losse verzekering voor computers en elektronica nodig?

Computers en elektronica zijn meestal standaard meeverzekerd. Er kan ook een aparte verzekering afgesloten worden. Dat is voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van computers en elektronica wel aan te raden. Een computer- en elektronicaverzekering biedt namelijk een veel ruimere dekking. Deze verzekering kan bovendien worden uitgebreid met extra dekkingen, zoals extra kosten en reconstructiekosten.

Controleer je verzekerde sommen inventaris en goederen regelmatig?

Controleer regelmatig of je niet onderverzekerd bent. Door de actuele nieuwwaarde van de inventaris en inkoopwaarde van de goederenvoorraad door te geven, kan je adviseur controleren of de verzekerde som nog klopt. Is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde? Dan ben je onderverzekerd. In geval van schade heeft dat grote consequenties voor de uitkering. Omgekeerd geldt dat je bij oververzekering te veel premie betaalt. 

Worden alle clausules nageleefd?

Op bijna alle polissen staan clausules vermeld. Als niet voldaan wordt aan een clausule, is er meestal geen of een beperkte dekking bij schade. Er zijn onder andere clausules voor blusmiddelen, brandgevaarlijke werkzaamheden, buitenopslag en elektrische installaties.

Wat kan ik doen om schade aan inventaris en goederen te voorkomen?

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Daarom besteden wij in onze adviesgesprekken en risico-inventarisatie veel aandacht aan preventie. Een paar tips die we alvast met je willen delen:

  • Bij ongeveer 20% van de branden is sprake van brand in afvalcontainers en spullen die buiten zijn opgeslagen. Daarom moet u voorzorgsmaatregelen nemen om brand bij buitenopslag te voorkomen.
  • Veel schade aan goederen en inventaris ontstaat door inbraak. Een BORG of VEB erkend beveiligingsbedrijf adviseert welke maatregelen je het beste kunt nemen.
  • Veel branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie. Dit gebeurt door onvoldoende onderhoud of door een steeds hogere belasting. Ook verlengsnoeren zijn vaak oorzaak van overbelasting en oververhitting. Laat een deskundig bedrijf de installatie regelmatig controleren en volg de aanbevelingen uit deze controle op.
  • Plaats goederen in een magazijn een stuk van de vloer. Bijvoorbeeld met behulp van pallets. Bij eventueel wateroverlast blijven de goederen onbeschadigd.
  • Het is verstandig dat iedere medewerker weet hoe de blusmiddelen werken. De meeste branden beginnen klein en kunnen in een vroeg stadium nog geblust worden. Zorg er ook voor dat er nergens in het pand gerookt wordt.

Wat is de toegevoegde waarde van een adviseur bij het verzekeren van inventaris en goederen?

Onze adviseurs denken met je mee. Van de eerste tot de laatste stap. We brengen dus eerst alle bedrijfsrisico’s in kaart en kijken vervolgens hoe je deze risico’s op kunt vangen. Vaak is een verzekering daarvoor de beste oplossing. Vervolgens kiezen we samen met jou de beste verzekering op basis van de premie, dekking en voorwaarden. Na het afsluiten van de verzekering blijven we u adviseren en zorgen we dat de dekking passend blijft.

Offerte verzekering inventaris en goederen