Buitenopslag en brandgevaar

Buitenopslag en brandgevaar

Woensdag 17 november 2021

Buitenopslag en brandgevaar

Er zijn grote risico’s verbonden aan het buiten opslaan van spullen. Bij ongeveer 20% van de branden is sprake van brand in afvalcontainers en spullen die buiten zijn opgeslagen. Daarom moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om brand te voorkomen. De risicomanagers van VMD Koster adviseren u over bedrijfsverzekeringen, maar ook over risicobeheer en preventie.

Minimaal 10 meter afstand

Verzekeraars eisen vaak dat u brandbare goederen buiten op minimaal 10 meter van uw bedrijfspand bewaart. Dit staat beschreven in de clausule ‘buitenopslag’. Als u dit niet doet, dan kan het betekenen dat bij schade niet wordt uitgekeerd. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een eigen risico hanteert.

Verklein de kans op brandstichting

 • Sla uw brandbare zaken zoveel mogelijk binnen op.
 • Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
 • Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot.
 • Zet geen afvalmaterialen naast de containers.
 • Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten.
 • Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.

Schade beperken bij brand

 • Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen.
 • Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
 • Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
 • Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken. Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of de containers goed afgesloten zijn en deze op voldoende afstand van de gebouwen staan.
Advies bedrijfsverzekeringen