Buitenopslag en brandgevaar

Buitenopslag en brandgevaar

Woensdag 20 maart 2024

Buitenopslag en brandgevaar

Er zijn grote risico’s verbonden aan het buiten opslaan van spullen. Bij ongeveer 20% van de bedrijfsbranden is sprake van brand in afvalcontainers en spullen die buiten zijn opgeslagen. Daarom verwachten verzekeraars dat je voorzorgsmaatregelen neemt om brand te voorkomen. De risicomanagers van VMD Koster adviseren je graag over deze preventieve maatregelen en de bedrijfsverzekeringen.

Advies bedrijfsverzekeringen

Minimaal 10 meter afstand

Verzekeraars eisen vaak dat je brandbare goederen buiten op minimaal 10 meter van het bedrijfspand bewaart. Dit staat beschreven in de clausule ‘buitenopslag’. Als je dit niet doet, dan kan het betekenen dat bij schade niet wordt uitgekeerd. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een (hoger) eigen risico hanteert.

Is het door omstandigheden niet mogelijk de vereiste afstand te houden? Maak daarvan dan altijd melding zodat dit met de betrokken verzekeraar kan worden afgestemd.

Schade beperken bij brand

 • Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en de gebouwen.
 • Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
 • Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
 • Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken. Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of de containers goed afgesloten zijn en deze op voldoende afstand van de gebouwen staan.

Verklein de kans op brandstichting

 • Sla brandbare zaken zoveel mogelijk binnen op.
 • Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
 • Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot.
 • Zet geen afvalmaterialen naast de containers.
 • Zet containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten.
 • Ga in gesprek met je buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor jouw bedrijf.
Offerte aanvragen