Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

Dinsdag 4 september 2018

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019

Het gemiddelde premiepercentage WGA blijft volgend jaar ongewijzigd. Ook in 2019 is dit percentage 0,75. Het gemiddelde percentage Ziektewet (ZW) stijgt van 0,41 in 2018 naar 0,43 in 2019.

Lagere premie WGA voor kleine werkgevers

Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 71% te maken met een daling van de WGA-premie, 16% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk. Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, blijft het gemiddelde percentage gelijk. Dit komt doordat de premie vooral voor kleine werkgevers daalt. In aantal gaat het om veel werkgevers, maar vanwege de beperkte loonsom is het effect op de gemiddelde premie klein. Veel grotere werkgevers krijgen dus wel met een premiestijging te maken.

24.000 werkgevers zijn WGA-eigenrisicodrager

In 2017 waren 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van 79 miljard euro (38% van de totale loonsom). In 2018 zijn 24.000 werkgevers eigenrisicodragers met een loonsom van 81 miljard (38% van de totale loonsom).

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Volgens het UWV is er een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden waardoor ze geen of zeer geringe Ziektewetlasten hebben.

Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74% met een daling en 14% met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor 12% blijft de premie Ziektewet gelijk. Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, stijgt het gemiddelde percentage. Dit komt doordat de premie vooral voor kleine werkgevers daalt.

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet

In 2017 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 89 miljard euro. In 2018 zijn dit er 15.700 met een loonsom van 94 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 41%  naar 43% van de loonsom. In 2019 wordt een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers verwacht.

Beschikking  gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit een bedrijf instromen in de ZW en WGA. De precieze premie voor 2019 krijgen werkgevers eind 2018 via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor zelf berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

WGA-eigenrisicodragers betalen geen UWV-premie

Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen. WGA-eigenrisicodragers betalen de Whk-premie niet via de premies werknemersverzekeringen. Ze zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. De adviseurs van VMD Koster kunnen voor u in kaart brengen of dit interessant is. Neem daarvoor contact met ons op.