Verzuim en inkomen

Verzuim en inkomen

Verzekeren verzuim en inkomen

Bij ziekte van een medewerker bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor ex-medewerkers die in de eerste twee jaar ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet terechtkomen. Uw verantwoordelijkheid voor uw zieke of arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers kan dus twaalf jaar duren. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Wilt u de regie op deze risico’s in eigen hand houden? Dan kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Stel uw vraag over verzuim en inkomen  

Verzekeringen verzuim en inkomen

Gevolgen zieke werknemers voor het bedrijf: ziekteverzuimverzekering

Voor de werkgever is het gevolg als eerste dat het loon de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is (deels) doorbetaald moet worden. Hiervoor is de ziekteverzuimverzekering. Daarbij moeten de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter goed gevolgd worden.

Wanneer de werknemer ,na de eerste twee jaar, als gedeeltelijk arbeidsongeschikte de WGA in gaat, dan krijgt de werkgever daar een rekening voor  in de vorm van een premieverhoging bij het UWV. Een werkgever kan ook WGA-eigenrisicodrager worden.

Arbeidsongeschikte werknemer: aanvullende verzekeringen WIA en WGA

Het mogelijke gevolg voor een zieke werknemer is dat niet het volledige loon doorbetaald wordt. Het is nog ingrijpender wanneer na twee jaar de dienstbetrekking wordt verbroken en de werknemer afhankelijk wordt van een WIA-uitkering. Dit betekent een forse terugval van het inkomen. Daarvoor kunt u de WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering afsluiten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers is het gevolg dat er geen inkomen verdiend wordt. Misschien wordt er zelfs verlies gemaakt omdat de vaste kosten blijven doorlopen. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat opdrachtgevers weglopen zodat u na genezing weer opnieuw moet beginnen. Een arbeidsongeschiktsheidverzekering is daarom van groot belang.

Collectieve zorgverzekering

Biedt u als bedrijf een collectieve zorgverzekering aan voor uw medewerkers? Bij veel bedrijven is (of was) dit wel het geval, maar wordt er de laatste jaren minder aandacht aan besteed. En dat terwijl dit nog steeds van groot belang is. Zeker nu strenger gekeken wordt welke organisaties collectiviteitskorting aan mogen bieden.