Aandachtspunten bij verzekeren bedrijfsaansprakelijkheid

Aandachtspunten bij verzekeren bedrijfsaansprakelijkheid

Woensdag 27 september 2023

Aandachtspunten bij verzekeren bedrijfsaansprakelijkheid

Voor bijna alle bedrijven is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook bekend als de AVB) onmisbaar. Het is niet wettelijk verplicht om deze bedrijfsverzekering af te sluiten, maar vaak eisen opdrachtgevers wel dat de verzekering er is. Als de verzekering is afgesloten, is het ook belangrijk dat de dekking passend blijft. Daarom bespreken we drie belangrijke aandachtspunten:

  • Verzekerde werkzaamheden
  • Opzichtclausule
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden

Problemen voorkomen met een AVB

Als je schade aan personen of bezittingen van derden aanricht, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Met een AVB met het juiste verzekerde bedrag (minimaal € 2.500.000) voorkom je veel problemen. Zeker omdat ook het verweer bij een (onterechte) claim door de verzekeraar wordt gevoerd. 

Verzekerde werkzaamheden: de hoedanigheid

Hoedanigheid staat in deze context voor het type bedrijf en de werkzaamheden. Bij een AVB is de dekking gebaseerd op de hoedanigheid die op de polis vermeld is. Let daarom op als de bedrijfsactiviteiten veranderen. Voor schade door activiteiten of personen die niet passen bij de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf, is er geen dekking. Als je nieuwe bedrijfsactiviteiten ontplooit, is het daarom belangrijk eerst jouw verzekeringsadviseur te spreken. 

Wat is de opzichtclausule bij bedrijfsaansprakelijkheid?

Schade aan eigen bezittingen is niet gedekt. Dat geldt meestal ook voor schade aan zaken die je geleend, gehuurd of in gebruik hebt. Omdat je de goederen langere tijd in jouw bezit hebt, worden zij door de verzekeraar gezien als eigen bezittingen. Dit noemen we de opzichtclausule.

Er is dus geen dekking voor zaken die je bedrijf geleend, gehuurd of in gebruik heeft. Als je aansprakelijk wordt gesteld, zal de verzekeraar het schadebedrag niet uitkeren. De zaken die je geleend of gehuurd hebt, horen ook niet bij de inventaris en goederen van je bedrijf. Dus ook de inventaris- en goederenverzekering biedt dan geen uitkomst. Ons advies is daarom om bij de verhuurder ook een verzekeringsdekking af te nemen. 

Werkt je bedrijf met de eigendommen van anderen? Dan kan mogelijk een clausule worden toegevoegd aan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zodat de dekking wordt uitgebreid. In de bouw wordt voor deze risico’s doorgaans een CAR of een montageverzekering gesloten. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en brandgevaarlijke werkzaamheden

Als het vermoeden bestaat dat een brand (mede) is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van een ander bedrijf, gaan verzekeraars na of zij regres kunnen nemen op de veroorzaker. Hierdoor is het risico op een claim groter voor bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden doen. Ook is de kans groter op een hoge claim. Daardoor adviseren wij voor deze bedrijven meestal een hoger verzekerd bedrag. Minimaal € 5.000.000.

Let ook op bij andere bedrijfsmatige brandverzekeringen. Als daar de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden op staat, is daarin bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan geldt er een hoger eigen risico. 

Andere aansprakelijkheidsrisico’s, andere oplossingen

Voor veel bedrijven is alleen een AVB niet voldoende. Er zijn andere bedrijfsverzekeringen nodig om de aansprakelijkheidsrisico's goed onder controle te houden. Wij geven graag een persoonlijk advies.

Bel 0172 611 116 om een afspraak in te plannen of vraag een offerte aan. Bij ons advies kijken we in ieder geval ook of onderstaande oplossingen voor jouw bedrijf van belang zijn.

Offerte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering