94% van de bedrijven heeft geen cyberverzekering

94% van de bedrijven heeft geen cyberverzekering

Dinsdag 5 februari 2019

94% van de bedrijven heeft geen cyberverzekering

Risicomanagers zijn het er over eens dat cybercrime en datalekken bij de belangrijkste risico’s horen voor bedrijven. Veel ondernemers zijn al slachtoffer geweest van cybercrime. Toch zijn zij zich nog onvoldoende bewust van het cyberrisico en het belang om dit risico te verzekeren.

Advies over risico cybercrime

Onderzoek naar cyberverzekeringen

Uit onderzoek van verzekeraar De Goudse blijkt dat 94% van de bedrijven geen cyberverzekering heeft. In 2016 gaf 81% van de bedrijven aan een cyberverzekering niet eens te overwegen. In 2018 was dit percentage nog steeds erg hoog: 69%. Inmiddels geeft nog maar 7% aan in het geheel niet afhankelijk te zijn van ICT, dat was in 2016 nog 21%.

Cyberverzekering doet meer dan alleen uitkeren bij schade

De nadruk bij de cyberverzekering ligt op de voorfase: op het voorkomen van schade. En als het dan fout mocht gaan: op het herstel. Daarvoor zijn specialisten nodig. Zoals een cybersecurity-specialist en  juridische en communicatieve ondersteuning. Het gaat bij herstel dus niet alleen om geld, maar ook om het ontzorgen van de getroffen ondernemer.

Menselijke fouten vaak de oorzaak van een cyberincident

De juiste preventiemaatregelen zijn onmisbaar. Maar hoe goed die beveiliging ook is, helemaal veilig bestaat niet. De menselijke factor blijft een kwetsbare schakel in de beveiliging. Hoe vaak u uw medewerkers ook vertelt dat ze niet moeten klikken op een link in verdachte mail, in de praktijk kan het toch gebeuren. Ook via social hacking weten cybercriminelen binnen te dringen, bijvoorbeeld door te bellen met medewerkers en zo vertrouwelijke informatie, zoals inlogcodes en wachtwoorden, te ontfutselen.

Top-8 cyberincidenten bij MKB-bedrijven

In het onderzoek van De Goudse is ook gevraagd met welke vormen van cybercrime een bedrijf te maken heeft gehad. Daaruit komt de volgende top-8

  1. Phishing (55%)
  2. Malware of virussen (47%)
  3. Ransomware (33%)
  4. Hacking (28%)
  5. Cyberaanvallen (20%)
  6. Betalingsfraude (16%)
  7. Identiteitsfraude (15%)
  8. Diefstal van een laptop of USB-stick (10%)
Offerte cyberverzekering aanvragen