Wijziging Arbowet: wat van uw bedrijf verwacht wordt

Wijziging Arbowet: wat van uw bedrijf verwacht wordt

Vrijdag 3 november 2017

Wijziging Arbowet: wat van uw bedrijf verwacht wordt

De Arbowet zorgt ervoor dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Deze wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. en De wet is per 1 juli 2017 vernieuwd. Een belangrijke wijziging is dat er een verplicht basiscontract arbodienstverlening komt. Is dit contract er al binnen uw bedrijf?

Het basiscontract voor de arbodienstverlening

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Er kan ook gekozen worden voor het basispluscontract waarmee de effectiviteit van de dienstverlening kan worden vergroot.

Meer regels voor uw bedrijf in de nieuwe Arbowet

  • Medewerkers mogen zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken.
  • Medewerkers hebben het recht om een second opinion aan te vragen.
  • Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben.

Deskundige ondersteuning van de casemanager

Binnen VMD Koster hebben we een eigen casemanager in dienst en adviseren we honderden bedrijven over hun verzuimverzekering.  Vanuit die kennis en ervaring hebben we samen met tien collega-adviseurs  een arbodienst opgericht, NLG Arbo. Er is bij NLG Arbo veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen.

De voordelen van NLG Arbo en de casemanager

  1. Uw eigen casemanager is het vaste aanspreekpunt.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie.
  3. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  4. Efficiënte koppeling tussen de verzuimverzekering en arbodienst.
  5. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.
  6. Altijd een bedrijfsarts in de buurt. 

Advies over de Arbowet en ziekteverzuim

Wij ondersteunen uw bedrijf bij de keuze voor de juiste arbodienstverlener. Bel 0172 611 116 voor een afspraak met mij of één van mijn collega’s. Mailen kan natuurlijk ook: info@vmdkoster.nl. Samen zorgen we ervoor dat u arboproof bent en blijft.