WIA-instroom neemt toe in 2020

WIA-instroom neemt toe in 2020

Dinsdag 28 januari 2020

WIA-instroom neemt toe in 2020

De uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen naar verwachting in 2020 toe van 12,9 miljard euro in 2019 naar 13,4 miljard euro in 2020. Dit komt omdat volgens berekeningen van de UWV de instroom in de WIA in 2020 toeneemt met twee procent.

Stijging vooral bij 60-plussers

Deze stijging wordt vooral verwacht bij mensen in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder. Het aantal werkende 60-plussers neemt toe en heeft een hogere instroomkans vanwege een groter risico op gezondheidsproblemen.

UWV betaalt minder uit WW-uitkeringen

Het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen komt in 2020 naar verwachting uit op 3,5 miljard. In 2019 was dit 3,7 miljard en in 2018 4,1 miljard. De afname is omdat de duur van de WW steeds korter wordt. In plaats van maximaal 38 maanden WW hebben mensen nu recht op maximaal 24 maanden.

Investeren in duurzame inzetbaarheid blijft belangrijk

Het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid van werkenden blijft onverminderd groot. Maak vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bespreekbaar en werken samen met uw medewerkers aan meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Wij kunnen u hier bij ondersteunen.