Wake-up call voor de DGA?

Wake-up call voor de DGA?

Woensdag 27 juli 2016

Wake-up call voor de DGA?

Het spel is op de wagen. Staatsecretaris Wiebes gaat het eigenbeheerpensioen in 2017 flink veranderen. Daarom komt nu het moment waarop de meeste DGA’s echt moeten nadenken over hun eigen pensioen.

De afgelopen jaren is er natuurlijk wel het een en ander veranderd met betrekking tot pensioen. Maar vaak wijzigde de DGA zijn eigen pensioen zonder achterliggende gedachte als volgt:

  • Stoppen van verdere opbouw van pensioen in eigen beheer.
  • In lijn van de oude toezegging een nieuwe veranderde toezegging doen, die voldoet aan de veranderde wetgeving.

Een langetermijnplan ontbreekt nu vaak

Een echt langetermijnplan zat er vaak niet achter en het leed is voor ons regelmatig zichtbaar. Er werd meestal geen aandacht besteed aan de financiering van het eigen beheerpensioen, de hoogte van de overlijdensdekking voor de partner en het gewenste pensioen. Bij het overlijden van een DGA bleek dan dat de financiering van het toegezegde nabestaandenpensioen niet mogelijk is waardoor de overblijvende partner snel drastische keuzes moest maken. Niet zelden moest een huis verkocht worden om het plaatje financieel rond te krijgen. Ook op de pensioendatum blijken vaak te weinig middelen aanwezig om levenslang het pensioen te kunnen uitkeren.

Het probleem wordt blootgelegd

De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het DGA-pensioen zorgen er in ieder geval voor dat elke DGA een prikkel krijgt om echt na te denken over zijn pensioen en andere financiële posities. De DGA heeft immers nu de mogelijkheid keuzes te maken die helder zijn, maar ook gelijk het probleem bloot leggen. Bijvoorbeeld: je pensioen kunnen afkopen tegen een gereduceerd tarief geeft een duidelijk signaal aan de DGA, dat er daarna helemaal geen pensioen meer gereserveerd is.

Welke vragen moet de DGA nu beantwoorden?

De DGA zal dus samen met zijn adviseurs (accountant, belastingadviseur en financieel adviseur) een afgewogen keuze moeten maken en alles in één keer “goed” moeten zetten. De vragen die beantwoord worden zijn:

  • Is er voldoend inkomen en vermogen voor mijn partner als ik kom te overlijden? 
  • Is er voldoende inkomen en vermogen als ik arbeidsongeschikt wordt? 
  • Wat levert de verkoop van mijn bedrijf op? 
  • Hoeveel inkomen wil ik hebben op pensioendatum en in welke vorm (vermogen of periodieke uitkering)? 
  • Hoeveel heb ik nu aan pensioen opgebouwd, wat ga ik ermee doen en hoe ga ik mijn pensioen in de toekomst vormgeven?

De keuzes zullen veel meer gebaseerd worden op de drijfveren en uitgangspunten van de DGA en levenspartner. Er wordt verder gekeken dan alleen de fiscaal meest gunstige oplossing. Zo zal de gekozen productoplossing veel beter aansluiten bij de gewenste situatie. Er wordt alleen iets verzekerd wat strikt noodzakelijk is. Lees: welk risico niet zelf gedragen kan worden door de DGA.

Dus:

Beste DGA,

Kom maar op met je pensioenvraag. Je accountant, belastingadviseur en ik zijn er klaar voor om je in 2017 op het gebied van pensioen wakker te maken en daarna wakker te houden!

Met vriendelijke groeten,
Jan Zwiers