Veranderingen jaarruimte en reserveringsruimte

Veranderingen jaarruimte en reserveringsruimte

Vrijdag 27 oktober 2023

Veranderingen jaarruimte en reserveringsruimte

De Wet toekomst pensioenen geeft een flinke verruiming van de jaarruimte en reserveringsruimte. En deze verruiming geldt al voor 2023. Dit is goed nieuwe voor mensen die (extra) pensioen opbouwen met een bankspaarrekeninglijfrente beleggingsrekening of lijfrenteverzekering. De lijfrentevoorziening om pensioen op te bouwen heb je nodig als je een pensioengat hebt of helemaal geen pensioen opbouwt. 

Wat is de jaarruimte?

Jaarruimte ontstaat als je te weinig pensioen opbouwt bij een werkgever of als je zelfstandig ondernemer bent en helemaal geen pensioenpotje opbouwt. De jaarruimte is het maximale bedrag aan lijfrentepremie dat je mag aftrekken van de inkomstenbelasting als je in het voorgaande kalenderjaar dus minder pensioen hebt opgebouwd dan je van de overheid zou mogen opbouwen. 

Wat is reserveringsruimte?

Reserveringsruimte is ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 10 jaar (voor de wetswijziging was dit 7 jaar). Was jouw jaarruimte in de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld steeds € 1.000, maar heb je hiervan geen gebruik gemaakt? Dan is jouw reserveringsruimte € 10.000. Van die reserveringsruimte mag je geheel of gedeeltelijk storten op jouw lijfrenterekening of -verzekering. Hoeveel gestort mag worden is afhankelijk van de spelregels. Van die storting krijg je dan weer een deel terug van de Belastingdienst. 

Waarom is er jaarruimte en reserveringsruimte?

Het is belangrijk dat je later een mooi pensioenpotje hebt opgebouwd. Daarom maakt de overheid het fiscaal aantrekkelijk om in te leggen op een lijfrente opbouwoplossing. 

Hogere jaarruimte door de Wet toekomst pensioenen

Door de Wet toekomst pensioenen kunnen veel Nederlanders vanaf 2023 een stuk meer inleggen dan voorheen. Het maximale inkomen dat meetelt voor het berekenen van de jaarruimte is verhoogd naar € 128.810 en het opbouwpercentage is nu 30% (in plaats van 13,3%). De maximale jaarruimte is hierdoor gestegen van € 15.317 naar € 34.550. De wet is per 1 juli 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 ingegaan. Dat betekent dat de veranderingen voor de jaar- en reserveringsruimte al gelden voor dit jaar. 

Jaarruimte ook benutten na bereiken AOW-leeftijd

Gebruik maken van de jaarruimte was voorheen mogelijk tot aan het jaar waarin op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd was bereikt. Dit is nu vijf jaar langer toegestaan. Er zijn dus ook extra mogelijkheden voor mensen die na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. 

Wat betekent dit voor mij?

Dankzij de nieuwe regels zijn er meer mogelijkheden om op een fiscaal voordelige manier jouw pensioengat te verkleinen. De precieze ruimte die je hebt, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Online zijn er handige tools om de jaarruimte te berekenen.  Je kunt de jaarruimte en/of reserveringsruimte gemakkelijk zelf berekenen via de tool op de site van de Belastingdienst.

Voor persoonlijk advies over extra pensioen opbouwen met een lijfrente of beleggingsrekening, kun je contact met ons opnemen via 0172 611 116. Het eerste kennismakingsgesprek is zonder kosten. Als wij je vervolgens gaan adviseren, zijn hier wel kosten aan verbonden.