Stormschade en uw verzekering

Stormschade en uw verzekering

Woensdag 16 februari 2022

Stormschade en uw verzekering

Storm kan behoorlijke schade aanrichten aan bijvoorbeeld huizen of auto's. Heeft u ook te maken met schade? Dan is het goed te weten welke schadeclaims onder welke verzekering vallen.

Wat is stormschade?

Met stormschade wordt de schade bedoeld die direct veroorzaakt wordt door storm. Officieel kunnen we pas spreken van storm bij windkracht 9. Maar verzekeraars bieden al dekking voor opgelopen schade bij wind vanaf windkracht 7.

Hoe is stormschade aan de woning verzekerd?

Heeft u een koopwoning? Dan heeft u hiervoor waarschijnlijk een inboedelverzekering en opstalverzekering afgesloten. Deze verzekeringen bieden meestal ook dekking voor schade door storm. Met een huurwoning is vaak alleen een inboedelverzekering voldoende. Let wel op of eigenaarsbelang (zoals een schutting in de tuin) is meeverzekerd. Dit is vaak niet standaard geregeld.

Hoger eigen risico bij stormschade

Bij stormschade aan je woonhuis of inboedel geldt meestal een hoger eigen risico dan bij andere schades. Het eigen risico verschilt per verzekeraar en verzekering maar ligt meestal tussen de €225,- en €500,-.  

Hoe is stormschade aan de auto verzekerd?

Met een autoverzekering is het afhankelijk van gekozen dekking of schade door rondvliegende takken, dakpannen en omvallende bomen verzekerd is. Hiervoor is een allrisk verzekering of een beperkt cascoverzekering nodig. Is uw auto alleen WA verzekerd, dan is schade door storm niet gedekt.

Online schade melden bij VMD Koster

Als u te maken heeft met schade kunt u telefonisch contact opnemen of direct online het schadeformulier invullen. Dat kan via vmdkoster.nl/schade-melden. Voor schade aan uw woonhuis en schade aan uw auto gebruiken wij aparte formulieren zodat u alleen de vragen krijgt die relevant zijn voor uw schade en uw verzekering.