Quiz: test uw inbraakkennis

Quiz: test uw inbraakkennis

Donderdag 19 december 2019

Quiz: test uw inbraakkennis

Wat wordt het meest gestolen? En hoe komen inbrekers het vaakst binnen? Check het nu met de Inbraakchecker! Test uw kennis via www.inbraakchecker.nl. De kans op inbraakschade kunt u zelf aanzienlijk verkleinen. Als u weet hoe inbrekers te werk gaan, weet u ook wat u kunt doen om inbraak bij u thuis te voorkomen.

Wintercampagne inbraakpreventie

De inbraakchecker is onderdeel van het Donkere Dagen Offensief (DDO). Inbrekers grijpen de wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Daarom voeren het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, wijkagenten, gemeentes en vele partijen actie met het DDO.

Doe de quiz