Pensioen samen met de Ondernemingsraad veranderen

Pensioen samen met de Ondernemingsraad veranderen

Donderdag 10 juli 2014

Pensioen samen met de Ondernemingsraad veranderen

Een wijziging in de pensioenregeling moet met instemming van een ondernemingsraad gebeuren. De voorgestelde wijzigingen moeten voldoen aan Burgerlijk Wetboek 7 artikel 611. Daarin staat vrij vertaald dat bij een wijziging in arbeidsovereenkomsten rekening moet worden gehouden met zowel de belangen van de werkgever als van de werknemer.

Helaas komt het voor dat bij een dergelijk veranderingstraject de werkgever en de werknemers tegenover elkaar komen te staan en dat de verhoudingen verslechteren. Het verplaatsen in elkaars belangen is daarbij lastig. Hierbij is dus heldere en open communicatie van cruciaal belang. Ook direct contact tussen de adviseur van de ondernemingsraad en de werkgever is aan te bevelen.

Tips uit de praktijk bij pensioen veranderen samen met de OR

  • Begin tijdig met het wijzigingstraject. Tijdsdruk werkt verlammend en zorgt voor meer druk.
  • Geef de ondernemingsraad een budget voor een eigen pensioenadviseur.
  • Begin met een aftrap en een open dialoog over de issues in de regeling.
  • Vraag om een constructieve bijdrage. Het gaat niet om winnen en verliezen!
  • Prikkel elkaar om mee te denken in oplossingen.
  • Benoem voor- en nadelen van voorgestelde wijzigingen open en duidelijk.
  • Laat de adviseurs rechtstreeks contact met elkaar hebben.
  • Zorg dat de wijzigingen uit te leggen zijn door een ondernemingsraad
  • Zorg dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden.
  • Wees creatief en flexibel.
Pensioenofferte aanvragen