Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Klankbordgesprek persoonlijk financieel advies

Klankbordgesprek financieel advies

U heeft verschillende financiële risico’s ingedekt en toch zit u nog met vragen. Heeft u het goed geregeld? Een volledig persoonlijk financieel advies gaat u in eerste instantie te ver. Schat u in dat de vragen in een goed gesprek van een paar uur wel te beantwoorden zijn? Dan is een klankbordgesprek een goed alternatief.

Afspraak maken

Hoe werkt een Klankbordgesprek?

  • Er wordt afgerekend op basis van regie / nacalculatie (uren x uurprijs).
  • Bij dit klankbordgesprek gaan we samen met u (en uw partner) een globale indruk vormen van uw inkomens- en vermogenssituatie bij ziekte, overlijden en op de pensioendatum.
  • Een klankbordgesprek duurt gemiddeld 3 tot 4 uur.
  • Na dit gesprek heeft u globaal inzicht in uw situatie en kunt u zelf conclusies trekken en verder met het eventueel zelf oplossen van de door u geconstateerde tekorten.
  • Het klankbordgesprek vergt een hoge zelfwerkzaamheid van u.

Wat kunt u met de uitkomsten?

De uitkomsten van het gesprek kunnen zijn dat u – goed geïnformeerd – het gesprek aan kunt gaan met uw verzekeraar of bank. U heeft nu helder in beeld wat u wilt regelen. U kunt ook besluiten om VMD Koster in te schakelen voor het regelen van de geconstateerde aanpassingen. Hiervoor wordt dan een maatwerkaanbieding gemaakt zodat u niet dubbel betaalt.

Afspraak klankbordgesprek maken

Klankbordgesprek financieel advies

Veelgestelde vragen

Wat betekent een echtscheiding voor mijn verzekeringen?

De meeste verzekeringen zijn bij een scheiding eenvoudig te verdelen. Bepaalde verzekeringen zijn al gekoppeld aan één van u persoonlijk, zoals de zorgverzekering. Andere verzekeringen volgen het risico. Wie in het huis blijft wonen, krijgt de inboedel- en de opstalverzekering op naam. Eén van beide houdt de aansprakelijkheidsverzekering en de ander moet een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen

Verzekeringen die een waarde vertegenwoordigen zijn moeilijker te verdelen. Bijvoorbeeld een levensverzekering. In bepaalde verzekeringen wordt een vermogen opgebouwd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Een kapitaalverzekering wordt vaak gebruikt om een kapitaal op te bouwen waarmee de hypotheek afbetaald kan worden. De waarde in deze verzekering moet mee worden genomen in de verdeling van de bezittingen en de schulden.

Voor de lijfrenteverzekering geldt hetzelfde, maar de waarde in deze verzekering zelf kan niet verdeeld worden. De lijfrenteverzekering moet namelijk gekoppeld blijven aan de verzekeringnemer. Wij adviseren bij dit onderwerp een financieel adviseur zoals VMD KOSTER te betrekken. De fiscale afwikkeling is vaak erg complex en niet eenvoudig zelf te wikkelen.

Uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering: wat is het verschil?

Een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €30.000 is goedkoper dan een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van €5.000. Dit verschil wordt verklaard doordat deze verzekeringen verschillende risico’s afdekken.

Welke verzekering is de beste keuze? De overlijdensrisicoverzekering of de uitvaartverzekering?

Deze verzekeringen worden voor verschillende doelen afgesloten. De overlijdensrisicoverzekering wordt bijvoorbeeld afgesloten om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen bij het overlijden van één van de huiseigenaren of om je partner met een financiele buffer achter te laten. De uitvaartverzekering heeft als specifiek doel om de uitvaart mee te betalen.

De uitvaartverzekering komt gegarandeerd tot uitkering omdat de verzekering levenslang blijft lopen. De overlijdensrisicoverzekering keert uitsluitend uit in het geval het overlijden plaatsvindt voor de einddatum van de verzekering.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Lijfrente is een voorziening die zowel premiebetalend (maandelijks of jaarlijks) als tegen een koopsom (eenmalig) kan worden gesloten. Met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening wordt gespaard voor later om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken of voor een hoger pensioeninkomen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Keuzemogelijkheden lijfrenteverzekering

Indien uw reeds opgebouwde pensioen niet toereikend is, kunt u met een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening uw pensioengat opvullen. Op de einddatum wordt uw kapitaal uitgekeerd in de vorm van periodieke uitkeringen. Een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening kan gesloten worden op basis van beleggingen of op basis van een vast kapitaal op de einddatum.

Meer informatie over lijfrenteverzekeringen
Ga naar alle veelgestelde vragen