Minipensioenen vervallen in 2019

Minipensioenen vervallen in 2019

Vrijdag 22 juni 2018

Minipensioenen vervallen in 2019, moet u in actie komen?

De regels voor de afkoop van kleine pensioenen veranderen. Wat betekent dit voor u?

De situatie tot en met 2018

Heeft u deelgenomen aan een pensioenregeling, maar nu niet meer? Bijvoorbeeld door een andere baan, dan mag de pensioenuitvoerder uw pensioen onder bepaalde voorwaarden afkopen als het een klein pensioen is. Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (1 januari 2018). Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd. U krijgt in de toekomst geen pensioen meer uitgekeerd via deze regeling.

Wat gaat er veranderen?

Tot 2018 mochten pensioenuitvoerders uw kleine pensioen afkopen twee jaar nadat u was gestopt met deelname aan de pensioenregeling. Maar de overheid wil graag dat pensioengeld ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er voor kiezen om mee te doen aan automatische waardeoverdracht in plaats van het afkopen van kleine pensioenen.

Na 2018 vervallen hele kleine pensioenen, van minder dan 2 euro per jaar, als u stopt met deelnemen aan de regeling. In de nieuwe wet is geregeld dat een klein pensioen automatisch met u meeverhuist als u van baan wisselt. U hoeft daar zelf niks voor te regelen. Maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de minipensioenen nog wel afgekocht worden.

Wanneer is afkoop wel en niet toegestaan?

De pensioenuitvoerder mag jouw pensioen niet afkopen als:

  • uw pensioen hoger is dan het wettelijk minimum;
  • u waardeoverdracht hebt aangevraagd;
  • u daar niet mee instemt.

Wanneer is afkoop wel toegestaan?

  • Als uw pensioenuitvoerder meedoet aan het systeem van automatische waardeoverdracht, en u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft 5 jaar nadat u bent gestopt met deelnemen.
  • Bij de start van de uitkering van een klein ouderdomspensioen.
  • Bij de start van de uitkering van een klein partnerpensioen en als de deelname aan de pensioenregeling na 1 januari 2007 is beëindigd.

Aandachtspunten bij afkoop

  • Is uw pensioen afgekocht, dan hebben uw partner en/of kinderen geen recht meer op nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. 
  • Het afkoopbedrag dat u ontvangt is niet gelijk aan het opgebouwde jaarlijkse pensioen, maar hoger.
  • Ontvangt u een afkoopuitkering, dan moet u misschien extra belasting betalen.
  • Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen.

Wat betekent afkoop voor uw belasting en toeslagen?

Als uw pensioen wordt afgekocht, dan is uw inkomen in dat jaar ineens een stuk hoger. Omdat uw jaarinkomen hoger is, moet u misschien extra belasting betalen. Afkoop heeft ook gevolgen voor de eventuele toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag zijn afhankelijk van uw bruto jaarinkomen. Voor meer informatie kunt u de website van de belastingdienst raadplegen.