Kunt u iets doen tegen verzuimfraude?

Kunt u iets doen tegen verzuimfraude?

Maandag 23 mei 2016

Kunt u iets doen tegen verzuimfraude?

Ondernemers en HR-professionals weten te weinig over de regels voor langdurig verzuim. Dat is de conclusie van een onderzoek dat eerder dit jaar werd uitgevoerd. Veel ondernemers weten bijvoorbeeld niet wat ze mogen vragen als een medewerker zich ziek meldt. Zij denken dat ze om privacy-redenen niet mogen doorvragen. U mag als werkgever echter alles vragen. Uw medewerker hoeft alleen niet verplicht te antwoorden.

Waarom is het verstandig door te vragen?

Meestal heeft langdurig verzuim geen medische oorzaak. De vereniging van bedrijfsartsen, NVAB, denkt dat het percentage niet-medisch verzuim tussen de 70 en 80 ligt. Het is natuurlijk niet zo dat zij (allemaal) hun werkgever voorliegen. Veel ziekmeldingen hebben echter een andere oorzaak. Bijvoorbeeld ruzie met een collega, een misgelopen promotie of een baby die thuis zorgt voor slapeloze nachten.

Maar hoe zit het dan met verzuimfraude?

Opvallend uit het eerder aangehaalde onderzoek is dat de helft van de mkb-ondernemers en HR-verantwoordelijken al te maken had met verzuimfraude of het vermoeden van fraude. De medewerker maakt dan misbruik van de voorzieningen rond langdurig verzuim. Het blijkt echter lastig om dit aan te tonen en hier iets tegen te doen.

En wat kunt u daar dan tegen doen?

‘Als ik verzuimfraude niet kan aantonen, kan ik er weinig aan doen. Toch?’ Dat is niet helemaal waar. Zorg dat u in contact blijft met de zieke medewerker. Zeker ook als de oorzaak van het verzuim niet medisch is. Serieuze aandacht kan veel verzuim voorkomen. Blijf daarom ook in gesprek. Vraag ook tussentijds regelmatig naar de persoonlijke situatie van werknemers op het werk én daarbuiten. Bekijk daarbij ook wat de medewerker nog wél kan. Met name voor kort verzuim kan een verzuimprotocol helpen. Vraag een van onze inkomen-adviseurs om met u een verzuimprotocol op maat op te stellen.

Waarom is het zo belangrijk om verzuim aan te pakken?

Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag. De zieke moet worden doorbetaald, er moet vervanging komen en er treedt productieverlies op. Met een ziekteverzuimverzekering weet u dat de salariskosten van een zieke medewerker worden opgevangen. Daarmee is nog niet alle schade verzekerd.

U staat er niet alleen voor!

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Zoals deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts. Een casemanager blijkt daarvoor een uitstekende oplossing. Zeker wanneer die casemanager goed communiceert met de inkomen-adviseurs van VMD KOSTER op het gebied van verzuimmanagement.